Betekenisvolle veranderprocessen vormgeven

Bij ADJ hebben we een speciale kijk op organisatieadvies. We zijn geen doorsnee adviesbureau. In plaats daarvan zien we onszelf als visionaire vormgevers van verandering, als jouw persoonlijke sparringpartner om van jouw veranderopgave een succes te maken. Onze aanpak is pragmatisch en resultaatgericht, tot de implementatie aan toe.

Alles begint met het ontdekken van de kern van de vraag, samen met jou als opdrachtgever. We graven zo diep als nodig en kijken naar de achterliggende doelen en ambities. Welke ontwikkeling en groei heb je voor ogen? Vervolgens stellen we samen een weldoordacht plan van aanpak op, passend bij jouw vraagstuk én de context. In plaats van een alwetende expert op afstand te zijn, doorlopen we de verandering samen met jouw organisatie. Samen betekenisvolle veranderprocessen vormgeven, noemen we dat.

Kijk,  bij ADJ fungeren we als vormgevers en procesbegeleiders die jouw organisatie tijdelijk ondersteunen met aanvullende expertises. We doen er alles aan om onszelf zo snel mogelijk overbodig te maken: we nemen jouw team volledig mee in het proces, zodat zij na ons vertrek zelfstandig verder kunnen. Zo zorgen we ervoor dat jouw organisatie weer helemaal klaar is voor de toekomst. Lees in onze inspirerende blog hoe we de rol van vormgever vervullen en samen met jou betekenisvolle veranderingsprocessen creëren.

Maak een succes van jouw veranderopgave

Bij ADJ begrijpen we dat succesvolle verandering begint met aandachtig luisteren naar jouw verhaal en het stellen van de juiste vragen. We verkennen graag samen met jou wat jouw organisatie nodig heeft om te excelleren. Gaat het om het verbeteren van de klantbeleving, het versterken van jouw team of het optimaliseren van de samenwerking met partners? Samen schetsen we een glasheldere kijk op de toekomst en bepalen we hoe jouw doelen en ambities verwezenlijkt kunnen worden.

 Kijk,  ADJ-adviseurs beschikken over uiteenlopende expertises. Op basis van het vraagstuk matchen we die aan de opdracht. Samen met jou ontwikkelen we een weldoordacht en volledig op maat gemaakt plan van aanpak. Of het nu gaat om strategische adviezen, een  passende nieuwe leiderschapsstijl, het plannen van het talent in je organisatie om de strategie te realiseren of het creëren van een inspirerende organisatiecultuur. Wat je ook nodig hebt, wij beschikken over de kennis en ervaring om je ermee verder te helpen.

ADJ wil graag jouw partner zijn in groei en ontwikkeling. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we samen een succes maken van jouw veranderopgave. Bel met Philippe de Jong, +31 6 4724 2447.  Of neem contact op via de button.

Onze diensten

Organisatiestrategie

Samen met het bestuur, de directie en een zorgvuldig samengesteld team formuleren we een krachtige strategie voor de komende jaren. We werken met het inspirerende Visievierluik en leggen daarbij de focus op het Gewaagd Doel. Ontdek in onze boeiende blog meer over het Visievierluik en hoe het jouw organisatie kan transformeren.

Governance

We helpen je bij het bepalen van de juiste structuur en werkwijze voor bestuur en toezicht. We richten ons op de verantwoordelijkheden van bestuurders en het management, de relaties met stakeholders en de naleving van de governance code. Ook bieden we begeleiding bij zelfevaluaties van Raden van Toezicht/Raden van Commissarissen.

Leiderschap

Samen ontwikkelen we een leiderschapsstijl die perfect aansluit bij de beoogde organisatiedoelen. We besteden ruim aandacht aan de implementatie en reflectie. We formuleren concrete gedragswijzers en ontwerpen, indien gewenst, ontwikkeltrajecten op maat om management en medewerkers hierbij te ondersteunen.

Waardevol verbinden (strategisch samenwerken)

Samenwerken is nog niet zo eenvoudig. Wij ondersteunen organisaties daarbij: we brengen de wederzijdse belangen in kaart, stellen een gedeelde ambitie op en maken samenwerkingsafspraken om waardevolle verbindingen te creëren. Zodat de samenwerkingspartners meer maatschappelijke impact kunnen maken. Samen bereik je meer.

HR-strategie en -visie

Samen vertalen we de (nieuwe) organisatiestrategie naar een passende HR-strategie en HR-visie, zodat HR het primaire proces krachtig kan ondersteunen. We bepalen samen wat dit betekent voor het HR-team en zorgen vervolgens voor implementatie en borging van de HR-strategie.

Strategisch talentmanagement

We identificeren samen de Competenties van de Toekomst voor jouw organisatie. We kijken naar de competenties die al aanwezig zijn en hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden. We stellen ook vast welke competenties nog onvoldoende aanwezig zijn in de organisatie en dus geworven moeten worden om in de toekomst succesvol te blijven.

Ieder verandertraject is maatwerk

Door de jaren heen hebben we als ADJ ervaring opgedaan met verschillende veranderopgaven bij maatschappelijke organisaties. Mochten we de gevraagde expertise onverhoopt toch niet in huis hebben, dan kunnen we putten uit een uitgebreid netwerk van (interim) veranderprofessionals. Zo hebben we hebben altijd de juiste expertise beschikbaar om van jouw veranderproces een succes te maken. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze expertise jouw organisatie kan transformeren.

Team Organisatieadvies

Anna van der Giessen
Manager Organisatieadvies

Aandachtsgebieden: strategisch talent management, strategische samenwerking, leiderschap

 anna@adj.nl
 +31 6 1129 6697
LinkedIn profiel

Ontmoet Anna

Anna heeft een voorliefde voor grote, complexe vraagstukken. Ze vindt het belangrijk om waarde toe te voegen en organisaties, teams en collega’s echt verder te brengen. Anna daagt uit anders te denken en op nieuwe manieren naar problemen te kijken. Ze verlaat het liefst de gebaande paden om samen met het team te ontdekken waar je uitkomt als je een creatieve aanpak kiest. 

Als betrokken inwoner van Rotterdam is Anna actief in twee besturen. Ze is bestuursvoorzitter van Samenbouw project Overhoeks en penningmeester bij Stichting in Dialoog Rotterdam. 

Birgitte de Maar  
Associate Partner

Aandachtsgebieden: strategische samenwerking, leiderschap en woningcorporaties

birgitte@adj.nl
+31 6 2125 8107
 LinkedIn profiel

Ontmoet Birgitte

Birgitte houdt van samenwerken. Zij komt uit een groot gezin en weet dat je samen meer bereikt dan alleen. Birgitte is geïnteresseerd in anderen en verdiept zich graag in haar gesprekspartner en de organisatie. Door de juiste vragen te stellen, gaat Birgitte op zoek naar een goede oplossing of de juiste aanpak. Het vertrekpunt daarin is goed naar elkaar luisteren en elkaar de ruimte geven.  

Voor Birgitte is cultuur een belangrijke drager voor de maatschappij. Daarom is zij trots voorzitter te zijn van het bestuur van het Van Eesteren Museum in Amsterdam. 

Clemens Blaas
Associate Partner

Aandachtsgebieden: strategische samenwerking, leiderschap, coaching en Zorg & Welzijn

clemens@adj.nl
 +31 6 2205 1090
LinkedIn profiel

Ontmoet Clemens

Clemens heeft een diepgaande betrokkenheid bij de zorgsector en hanteert een zakelijke, resultaatgerichte aanpak. Hij heeft een verbindende persoonlijkheid en is in staat om effectief tegenstellingen te overbruggen. Clemens gelooft in talentontwikkeling en levenslang leren en vindt het belangrijk dat professionals hun persoonlijke levensverhaal kennen.

Cathy van Riet
Office Manager

Aandachtsgebieden: aanspreekpunt en algemene ondersteuning Team Organisatieadvies

 cathy@adj.nl
+31 30 7371 185
 LinkedIn profiel

Ontmoet Cathy

In haar rol als officemanager is Cathy het kloppende hart van het kantoor. Ze zorgt dat alles soepel verloopt en biedt iedereen de ondersteuning die ze nodig hebben. Met een glimlach begroet Cathy iedereen en zorgt ze voor een warme en gastvrije sfeer.  

Naast haar werk, koestert Cathy momenten waarin ze mensen kan helpen in haar persoonlijke leven. Of het nu om seniorenmensen gaat die een handje nodig hebben, of andere hulpbehoevende mensen, Cathy staat voor iedereen klaar. 

Dirk Tippe
Consultant

Aandachtsgebieden: organisatiestrategie, strategische samenwerking en governance

dirk@adj.nl
 +31 30 7371 185
LinkedIn profiel

Ontmoet Dirk

Dirk kan zich op effectieve wijze een beeld vormen van de belevingswereld van anderen. Dit helpt hem om in gesprekken gauw tot de kern te komen en gevoeligheden voorzichtig bespreekbaar te maken. Met zijn Veluwse nuchterheid en doelgerichte houding zet hij zich graag in voor de uitdagingen van organisaties.  

Binnen ADJ is Dirk Coördinator van JINC. JINC strijdt samen met bedrijven en scholen voor een samenleving waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Ook is Dirk kerkelijk actief en zit hij in de Adviesraad Sociaal Domein van de Gemeente Nunspeet. 

Ellen Vervoort-Nijsen
Partner

Aandachtsgebieden: strategische samenwerking

ellen@adj.nl
+31 6 5085 3554
LinkedIn profiel

Ontmoet Ellen

Ellen is een deskundige in het aanpakken van ingewikkelde samenwerkingsvraagstukken, met uitgebreide ervaring in diverse sectoren zoals industrie, defensie, wetenschap, goede doelen en zorg. Ze gaat altijd een stap verder om de collectieve kennis van verschillende organisaties te benutten en oplossingen te vinden die waarde toevoegen aan samenwerkingsverbanden. Met een voorliefde voor eenvoud en structuur, is Ellen gericht op het nemen van stapsgewijze vooruitgang, hoe klein die stappen soms ook mogen lijken.

Linda van der Heiden
Consultant

Aandachtsgebieden: strategische samenwerking en organisatiestrategie

linda@adj.nl
+31 30 7371 185
LinkedIn profiel

Ontmoet Linda
Nanko Boerma
Associate Partner

Aandachtsgebieden: strategische samenwerking

nanko@adj.nl
+31 6 53 24 40 49
LinkedIn profiel

Ontmoet Nanko

Nanko is gefascineerd door de dienstenketens in onze samenleving. Iedereen doet enorm zijn best, maar als schakeltje in die ketens zijn we  afhankelijk van elkaar. Daar zit veel pijn. Deze pijn uit zich in ‘bureaucratie’, waarin veel waarde weglekt. Nanko focust op transactiemanagement, de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen. Hij is voorzitter van Stichting Transactieland, kennispartner van ADJ Waardevol Verbinden.

Michael Rutgers
Associate Partner

Aandachtsgebieden: strategische samenwerking, goede doelen, eerstelijnszorg en preventie

michael@adj.nl
+31 6 5372 1470
LinkedIn profiel

Ontmoet Michael

Michael stelt de mens en diens drijfveren centraal bij alles wat hij doet. Het gaat hem vooral om de rol van de mens in organisaties en om de rol van organisaties voor de mens. Zijn kennis en passie zit in het ontwikkelen van complexe samenwerkingen in het maatschappelijke middenveld. Ook daar is de mens altijd de meest bepalende factor. 

Naast zijn werkzaamheden, vindt Michael onderwerpen als de maatschappelijke gezondheid, werknemersgezondheid en fysieke en mentale gezondheid essentiële thema’s. 

Patricia Wijnen
Consultant

Aandachtsgebieden: strategisch talent management, strategische samenwerking en leiderschap

patricia@adj.nl
+31 6 4178 1139
LinkedIn profiel

Ontmoet Patricia

Patricia is oprecht nieuwsgierig. Tijdens de gesprekken met opdrachtgevers en kandidaten is het de verwondering die veelal leidt tot de vraag achter de vraag en het verkennen van nieuwe wegen. Ook een inhoudelijke discussie tijdens een etentje, een gesprek op het sportveld, een nieuwsbericht of een rondje fietsen door haar stad, leiden geregeld tot momenten van verwondering. Deze verwondering houdt haar geest scherp en levert een voortdurende bron van inspiratie om vraagstukken van meerdere kanten te bekijken.  

Naast haar werk voor ADJ is Patricia actief als toezichthouder, schrijft ze blogs en geniet ze met haar zoons van het leven. 

Philippe de Jong
Partner ADJ

Aandachtsgebieden: organisatiestrategie, strategische samenwerking en governance

philippe@adj.nl
+31 6 4724 2447
LinkedIn profiel

Ontmoet Philippe

Philippe staat bekend om zijn persoonlijke betrokkenheid, doortastendheid en het vermogen om buiten de gebaande paden te denken. Volgens hem staat de mens centraal en zijn zij essentieel en doorslaggevend voor het succes van een organisatie. Door doelgericht te werk te gaan en te zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek komt, draagt Philippe bij aan persoonlijke groei en organisatorische ontwikkeling. 

Hij brengt een uitgebreid netwerk met zich mee en draagt bij aan maatschappelijke organisaties als lid van diverse Raden van Toezicht.  

René Leermakers
Associate Partner

Aandachtsgebieden: organisatie- en HR strategie, strategische samenwerking en leiderschap

rene@adj.nl
+31 6 2238 1991
LinkedIn profiel

Ontmoet René

René is op zijn best als hij écht van betekenis kan zijn voor organisaties en mensen. Hij doet wat hij het allerliefst doet als organisatieadviseur en coach. Hij is strategisch en hands-on, begrijpt de zakelijke en de menselijke kant. Zijn specialiteit: veranderopgaven tot een goed einde brengen. Hierdoor laat hij organisaties en mensen groeien. 

Daarnaast is René voorzitter van de raad van toezicht van een welzijnsorganisatie in zijn woonplaats. Ook is hij al meer dan de helft van zijn leven mantelzorger voor zijn verstandelijk beperkte zus.

Sacha Visser
Consultant

Aandachtsgebieden: strategisch talent management, organisatie- en HR strategie en teamontwikkeling

sacha@adj.nl
+31 6 3196 7533
LinkedIn profiel

Ontmoet Sacha

Sacha denkt sociaal, duurzaam en rendabel. Wat haar drijft is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Haar aanpak als consultant bij ADJ is grensverleggend en innovatief. Sacha staat vooral bekend om haar vermogen om mensen te verbinden en inspireren.  

Sacha’s competenties dragen bij aan zowel ADJ als de bredere samenleving. Zij draagt haar steentje bij als vrijwilliger bij de Voorkamer in Utrecht en is oprichter van Spod, een initiatief dat zich richt op diversiteit en inclusie.  

Uit de adviespraktijk van ADJ

Lees onze blogs

 Onze consultants bloggen geregeld. Zij delen graag hun expertise of schrijven over wat zij in de praktijk tegenkomen. Of zetten tips voor je op een rij,  zodat jij daar je voordeel mee kan doen. Op onze website vind je altijd wel een boeiende nieuwe blog. Of een interessant nieuwsitem.