Zelfevaluatie, kompas voor de toekomst

ADJ kent de waarde van governance. We snappen de onderscheidende rol die goed bestuur en toezicht spelen in het succes van een organisatie. Met grote regelmaat maken we ons hier hard voor bij maatschappelijke organisaties. We denken mee over nieuwe topstructuren. We begeleiden zelfevaluaties. We ondersteunen transities naar een two-tier-model en we leiden nieuwe toezichthouders op.

Kijk, de zelfevaluatie van jouw Raad van Toezicht biedt een unieke gelegenheid om het interne toezicht te versterken. Onze gespreksbegeleiders hebben jarenlange ervaring als toezichthouder en begrijpen de nuances die spelen bij RvT’s als geen ander. Bij onze externe begeleiding van zelfevaluaties combineren we procesbegeleiding met inhoudelijke expertise. We belichten thema’s zoals teamontwikkeling, strategisch toezicht en effectieve toezichtstijlen.

Werkwijze: op basis van input van de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur maken we een analyse. Vervolgens faciliteren we het goede gesprek in de RvT/RvC. Onze aanpak is gericht op groei en ontwikkeling, niet op beoordeling. Na de zelfevaluatie ontvang je binnen een week een verslag met kernthema’s, waardevolle inzichten, concrete afspraken en agendapunten voor de komende periode. Dit kan dienen als kompas voor het toezicht in de (nabije) toekomst.

Gratis vragenlijst voor zelfevaluatie

ADJ gelooft in kennisdeling, daarom delen we graag onze basisvragenlijst voor zelfevaluaties. Deze lijst bevat universele vragen die als leidraad kunnen dienen tijdens een zelfevaluatie zonder externe begeleiding. Deze vragen bieden structuur en zorgen voor focus, zodat de leden van de raad effectiever en diepgaander kunnen evalueren.

Steeds meer maatschappelijke organisaties besluiten de transitie te maken van bestuurs- naar two-tier-model. Externe begeleiding helpt om het niet alleen juridisch op orde te brengen, maar ook alle belangen op tafel te krijgen. En om tempo in het proces te houden en iedereen goed in de nieuwe positie te krijgen. De transitie zorgt immers voor andere rollen, verhoudingen en verantwoordelijkheden. ADJ kent de complexiteit van deze transitie en begeleidt je daar graag bij. Samen op weg naar een succesvolle implementatie.

Meer weten?

Meer weten? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met Philippe de Jong om jouw ondersteuningsvraag te bespreken. Zie meer, kom verder.