Visievierluik verbindt, motiveert en inspireert 

Visie is een onderwerp dat veel bestuurders bezighoudt. Een strategie bedenken is al geen sinecure, maar hoe zorg je er vervolgens voor dat jouw strategie tot leven komt in jouw organisatie? Een strategie die jouw medewerkers inspireert en motiveert, zodat de visie niet verwordt tot een stoffig document ergens achter in de kast.

Gewaagd doel maakt het verschil
ADJ gebruikt het Visievierluik (Van der Loo, Samhoud & Geelhoed) bij alle strategietrajecten die wij verzorgen voor organisaties in de publieke sector. Dit inspirerende model bewijst al sinds 2007 zijn waarde en helpt jaarlijks talloze organisaties aan een strategie die inspireert en verbindt. Het Visievierluik bestaat uit vier kwadranten: hoger doel, gewaagd doel, kernwaarden en kernkwaliteiten.

De kracht van het model zit hem vooral in de eenvoud en het feit dat je het model systematisch kunt invullen voor jouw eigen organisatie. Als je de kwadranten met elkaar in verband brengt en jouw medewerkers hierin meeneemt, geeft het visievierluik een hele reeks inzichten: inzicht in de kernwaarden van de organisatie en in de principes van waaruit gewerkt wordt. Ook laat het vierluik zien in welke kwaliteiten de organisatie uitblinkt en verschaft het duidelijkheid over het gezamenlijk doel waar de organisatie aan wil werken. 

Al die inzichten bij elkaar zorgen ervoor dat een visievierluik richting geeft, verbindend werkt en zorgt voor een profiel naar buiten. Een fijn neveneffect dat we steeds waarnemen: het zorgt voor zingeving (‘hier doen we het voor’) en vervult medewerkers met trots.  Medewerkers verbinden zich graag aan gezamenlijke ambitie .

GEWAAGD DOEL

In onze ogen wijkt met name het kwadrant gewaagd doel af van andere strategiemodellen. Met het gewaagd doel maak je het verschil in het proces van strategievorming: je visie krijgt een forse upgrade en wordt een rijke bron van energie en inspiratie.  

Het gewaagd doel is vaak een wens of een droom van de organisatie. Deze ambitie motiveert mensen en zet hen in beweging. Het is een uitdagend toekomstbeeld waar de medewerkers zich aan kunnen vasthouden en zich graag aan willen verbinden. Mensen werken niet voor niets en hier helpt het gewaagd doel bij. De formulering van het gewaagd doel doet er daarom toe.  

Tip:   Formuleer het gewaagd doel energievol en inspirerend. Het gewaagd doel moet namelijk voelen als een gezamenlijke ambitie die weliswaar binnen handbereik ligt, maar waarvoor je als team keihard moet werken om het daadwerkelijk te realiseren. Formuleer niet alleen concreet en prikkelend, voeg er ook een einddatum aan toe: op die datum willen we dit gewaagd doel met elkaar gerealiseerd hebben – vaak wordt hiervoor een periode van 3 tot maximaal 5 jaar gehanteerd.    

 

Ontwikkelprogramma Groeiversneller  
We gebruiken als ADJ het visievierluik niet alleen in onze adviespraktijk voor vraagstukken op het gebied van Mens & Organisatie. Ook tijdens het ontwikkeltraject Groeiversneller – Impact & Effectiviteit komt het uitgebreid aan bod: we kijken met de deelnemers niet alleen naar de zin en onzin van strategievorming, maar ook naar de impact die het visievierluik kan maken wanneer je het gewaagd doel prikkelend en uitdagend formuleert. Zodat medewerkers extra motivatie voelen om bij te dragen aan de gedeelde ambitie van de organisatie.  

René Leermakers
Senior consultant
Januari 2023