Een kritische blik naar binnen: Zelfevaluatie van een Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een cruciale rol bij het waarborgen van transparantie, integriteit en effectiviteit binnen organisaties. Een aspect dat essentieel is voor voortdurende verbetering, is de zelfevaluatie. Het is als een spiegel die de raad uitnodigt om naar zichzelf te kijken, om te reflecteren op werkwijze, samenstelling en rolvervulling om als Raad van Toezicht te groeien.

Zelfevaluatie is niet slechts een verplichte oefening; het is een kans om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de Raad. Het begint met eerlijkheid en openheid. De Raad van Toezicht moet de moed hebben om de vraag te stellen: “Zijn we effectief in het vervullen van onze verantwoordelijkheden?” Dit vraagt om zelfreflectie op individueel niveau en als collectief orgaan.

Een waardevolle dimensie van zelfevaluatie is het evalueren van de onderlinge samenwerking en communicatie binnen de raad. Is er voldoende ruimte en respect voor verschillende perspectieven? Wordt er effectief gecommuniceerd, zowel binnen de raad als met de organisatie?

Deze zelfreflectie is niet alleen intern gericht. Het betrekt ook de contacten met externe stakeholders, medewerkers en de gemeenschap die de organisatie bedient. Een open dialoog met deze belanghebbenden biedt waardevolle inzichten en versterkt de banden tussen de raad en de bredere gemeenschap.

In essentie is de zelfevaluatie geen eindbestemming, maar een voortdurende reis naar verbetering. Er is altijd ruimte voor groei. Door zelfevaluatie laten Raad van Toezicht-leden niet alleen zien dat zij waarde hechten aan transparantie en verantwoordingsplicht, maar tonen ze ook vastberadenheid om te evolueren en de organisatie verder te brengen.

Ook dit jaar staan wij klaar om dit proces in uw Raad te faciliteren. Mail naar dirk@adj.nl of philippe@adj.nl .

Dirk Tippe
Consultant
Februari 2024