Creativiteit is de nieuwe spierkracht!

Menselijke competenties verslaan technologie

Met de enorme snelheid van technologische ontwikkelingen in de laatste paar jaar, wordt vaak het beeld geschetst dat de werkende mens in de toekomst meer en meer zal worden weggeconcurreerd door technologie. Dat lijkt een onheilspellend beeld, toch is dat een kwestie van benadering. Want linksom of rechtsom: als altijd verandert de wereld rond de mens voortdurend, en de mens zal zich daaraan aanpassen. En in tegenstelling tot wat je zou verwachten, zijn het – hoopvol genoeg – vooral menseigen competenties die daarbij doorslaggevend zullen zijn. De grote vraag is alleen of organisaties en medewerkers op tijd zullen anticiperen op deze ontwikkeling, om de bedreiging om te zetten in een kans.

Het vorig jaar gepubliceerde rapport “Future of Jobs 2023” van het World Economic Forum liet geen verrassend beeld zien: 44% van de bestaande vraag naar werknemerscompetenties zal als gevolg van technologische ontwikkelingen onder druk komen te staan. Competenties als lezen, schrijven, rekenen, nauwkeurigheid en uithoudingsvermogen worden nu al minder gevraagd op de arbeidsmarkt. Het lijkt dan ook een logische conclusie dat de hierin gespecialiseerde mensen overbodig worden op de arbeidsmarkt. Echter, dat is allesbehalve een vaststaand gegeven. Andere competenties zullen belangrijk worden.

Menseigen competenties worden belangrijker

In lijn met de technologische ontwikkeling laat het rapport van het World Economic Forum zien dat analytisch denken, nieuwsgierigheid, flexibiliteit en empathie competenties al erg in trek zijn. In 2027 zal creativiteit de meest begeerde competentie zijn, met systeemdenken en servicegerichtheid als nieuwe topnoteringen. Andere competenties waarop een groter beroep zal worden gedaan, zijn veerkracht, leiderschap, sociale impact en samenwerken. Gelukkig zou je zeggen, want dit zijn juist de competenties die ons mens maken, ons beter laten begrijpen hoe mensen zich tot elkaar verhouden en die het mogelijk maken onszelf opnieuw uit te vinden op de werkvloer.

En hoewel er veel arbeidsruimte zal verdwijnen ten gunste van robots en computers, stel je eens voor hoeveel creatieve en analytische capaciteit en slagkracht in deze vrijgevallen ruimte kan ontstaan. Het is onmogelijk nu al in te schatten hoeveel mogelijkheden de technologisch gedreven destructie op de arbeidsmarkt zal creëren.

Zes op de tien banen vragen om andere competenties

Er liggen nog grote uitdagingen in het vooruitzicht, voor zowel organisaties als medewerkers. Ze staan voor de uitdagende taak om te anticiperen op deze enorme verschuiving in het krachtenveld van vraag en aanbod naar competenties. De toekomstige banen van zes op de tien werknemers zullen om andere competenties vragen. En hoewel het World Economic Forum al ziet dat acht van de tien organisaties in groeiende mate inzet op training en ontwikkeling, is er meer inzet nodig om alle medewerkers de benodigde competentieshift te laten maken.

Organisaties die vooroplopen maken straks het verschil

Samenvattend: de werkende mens zal het niet afleggen tegen de opstomende technologische concurrentie. De daarvoor benodigde competenties zijn ons namelijk allesbehalve vreemd, en eenmaal doorontwikkeld stellen ze ons in staat om in veel ruimere mate onderscheidend te zijn. Juist door onze menselijke eigenschappen. In de nabije toekomst is creativiteit de nieuwe spierkracht, en zorgen empathie en leiderschap juist voor de echte meerwaarde. Het verschil wordt ook in de toekomst door mensen gemaakt, en dan met name binnen organisaties die vooroplopen door hun medewerkerscompetenties tijdig en effectief te her- en opwaarderen.

Strategisch Talentmanagement

Bij ADJ denken we dat het herwaarderen van menselijke competenties, samen met het slim gebruik van nieuwe technologieën, enorme kansen biedt voor organisaties. Vooral voor die organisaties, die meer tijd en energie willen vrijmaken voor de bedoeling. Voor het bieden van mensgerichte zorg, persoonlijke aandacht voor cliënten en leerlingen. Voor het verstevigen van menselijke relaties en samenwerkingen.

We denken graag mee over de Competenties van de Toekomst die voor jouw organisatie het verschil maken. Meer weten over Strategisch Talentmanagement of een keer sparren met een van onze organisatieadviseurs? Neem dan contact met mij op via anna@adj.nl – 06 1129 6697.

Anna van der Giessen
Programmamanager
ADJ Organisatieadvies
Maart 2024