Zelfevaluatie: een kans voor ontwikkeling

De jaarwisseling is een natuurlijk moment voor reflectie. In 2023 mocht ADJ verscheidene Raden van Toezicht/Commissarissen faciliteren bij een moment van bezinning. De zelfevaluatie vormt de kern hiervan, waarbij leden van de Raad van Toezicht kritisch reflecteren op hun eigen functioneren en dat van de gehele raad.

Bezinning begint met de erkenning dat iedereen verder kan groeien in zijn of haar toezichthoudende rol. Zelfevaluatie, als onderdeel van dit proces, gaat verder dan het afvinken van takenlijsten. Het vraagt om diepgaande vragen: “Is er een eenduidige visie op de manier waarop we toezicht willen houden?”, “Is de Raad goed afgestemd op de behoefte van de organisatie?”, en “Heeft de Raad genoeg zicht op interne en externe ontwikkelingen die de organisatie beïnvloeden?”

De kern van bezinning is de toewijding aan continue verbetering. Zelfevaluatie is geen eenmalige gebeurtenis, maar een doorlopend proces dat de RvT in staat stelt om wendbaar te blijven en zich aan te passen aan de steeds veranderende eisen van de organisatie en de samenleving.

Vanuit ADJ zijn we dankbaar voor de mooie gesprekken die dit opleverde. Onze aanpak is gericht op groei en ontwikkeling, niet op beoordeling. In de begeleiding leveren wij maatwerk. Schroom dan ook niet om uw specifieke wensen bij ons kenbaar te maken.

Gunt u uw Raad ook een gedegen zelfevaluatie? Mail naar dirk@adj.nl of philippe@adj.nl .

Dirk Tippe
Consultant 
Januari 2024