Samen betekenisvolle veranderprocessen vormgeven. Zo doen we dat. 

Bij ADJ hebben we een andere kijk op organisatieadvies. We zijn geen doorsnee adviesbureau met kant-en-klare oplossingen samengevat in kleurrijke PowerPoints. In plaats daarvan zien we onszelf als visionaire vormgevers van verandering, als jouw persoonlijke sparringpartner om van jouw veranderopgave een succes te maken. Onze aanpak is pragmatisch en resultaatgericht, waarbij we de implementatie niet uit de weg gaan.

Kijk, in onze visie draait het om het ontdekken van de kern van de vraag, samen met jou als opdrachtgever. We graven dieper en kijken naar de achterliggende doelen en ambities. Welke groei en ontwikkeling heb je voor ogen? Vervolgens stellen we samen een weldoordacht Plan van Aanpak op. In plaats van een alwetende expert op afstand te zijn, doorlopen we de verandering samen met jouw organisatie. Onze aanpak noemen we: samen betekenisvolle veranderprocessen vormgeven.

Bij ADJ fungeren we als vormgevers en procesbegeleiders die jouw organisatie tijdelijk en kortdurend ondersteunen als experts, met als doel onszelf zo snel mogelijk overbodig te maken. Daarnaast fungeren we vaak ook als opleiders: we werken nauw samen met jouw team, zodat zij zelfstandig verder kunnen na ons vertrek en jouw organisatie weer helemaal klaar is voor de toekomst.

In deze blog delen we hoe we de rol van vormgever vervullen en samen met jou betekenisvolle veranderprocessen creëren.

Zo geeft ADJ samen met jou veranderprocessen vorm

Samenwerking-op-maat en partnerschap

In plaats van enkel (algemeen) expertadvies te geven, werken wij persoonlijk en volledig op maat. Het is de rol van de ADJ-organisatieadviseurs om volledig in te zoomen op de organisatie vanuit een collaboratieve aanpak. Zo starten we bijvoorbeeld met een uitgebreide intake en kennismaking en voeren we (indien gewenst) breed in de organisatie verdiepende gesprekken. We werken nauw samen met de organisatie en bouwen aan een partnerschap om de gewenste veranderingen te begeleiden en ondersteunen;  

Begeleiden van het veranderproces

Het simpelweg antwoorden en oplossingen aandragen doen we niet, onze focus is gericht op het intensief begeleiden van het veranderproces. We zoeken naar de vraag achter de vraag en doen het samen met jou. Hierbij zijn wij experts in het faciliteren van de organisatie bij het omgaan met verandering, het creëren van draagvlak en het overwinnen van weerstand. We stemmen het maatwerk Plan van Aanpak zorgvuldig af en verzorgen bij elke stap heldere communicatie voor de stakeholders;

Empowerment en zelfredzaamheid

Ons doel is altijd om de organisatie zelf verander-proof te maken. We fungeren daarbij als opleider en streven ernaar om tools, vaardigheden en kennis over te dragen, zodat de organisatie in staat is om zelf veranderingen aan te pakken en te implementeren. We willen voorkomen dat organisaties afhankelijk van ons worden, maar juist zelfredzaam zijn. Het liefst betrekken we in de uitvoeringsfase enkele sleutelfiguren uit de organisatie bij ons projectteam. Zij zijn na ons vertrek de trekkers van een succesvolle implementatie en borging;

Bieden van veranderwijzers

Naast het geven van advies en het begeleiden van het proces, richten we ons op het ontwikkelen van veranderwijzers binnen de organisatie. Veranderwijzers geven de organisatie concrete en praktische aanwijzingen om de verandering te implementeren – handen en voeten te geven. Daarnaast stimuleren we een cultuur van continu leren en aanpassen, waarbij medewerkers en teams de vaardigheden ontwikkelen om verandering te omarmen en te leiden;

Vervullen van een kortdurende(!) ondersteunende rol

Als sparringpartner staan we klaar om te luisteren, vragen te beantwoorden en te ondersteunen wanneer dat nodig is. We zijn er niet om te dicteren, maar om vorm te geven: faciliteren, meedenken en helpen bij het vinden van de beste oplossingen. In iedere fase van het veranderproces. We halen ons werkplezier uit de concrete stappen die de organisatie zet in het veranderproces en vooral uit het resultaat dat de organisatie boekt.

Spreekt onze vormgeefaanpak-bij-verandering je aan? Of wil je eens  een uurtje sparren, zonder kosten, over een veranderdilemma dat jou bezighoudt? Neem dan vandaag nog contact op met Anna van der Giessen, manager ADJ Organisatieadvies: anna@adj.nl

Zie meer, kom verder.

René Leermakers
Senior consultant
Augustus 2023