Talenten volledig benutten

ADJ verzorgt ontwikkelassessments om medewerkers te ondersteunen in hun groei én om organisaties te helpen hun potentieel volledig te benutten. Deze assessments bieden inzicht in de sterke punten en groeikansen van medewerkers, en helpen tegelijkertijd bij het creëren van gerichte ontwikkeling.

Samen bepalen we de inhoud van het ontwikkelassessment, volledig op maat en afgestemd op de behoeften van jouw organisatie en de medewerker. We stellen een assessment samen dat bestaat uit (combinaties van) onderstaande instrumenten en interventies:
Talenten en Motivatieanalyse (TMA)
Sterke en minder sterke drijfveren bepalen het voorkeursgedrag van kandidaten en leiden tot talenten, competentiepotentieel en mogelijk tot valkuilen.
Capaciteitenanalyse
We brengen cognitieve capaciteiten in kaart, zodat inzichtelijk wordt in welke mate succesvol gehoor gegeven kan worden aan complexe opgaven.
Interview
In een interview inventariseren we met de medewerker de loopbaanontwikkeling, bespreken we de ambities en zoomen we in op het zelfbeeld.
Simulatieoefeningen
Door de medewerker een of meerdere casussen te laten uitwerken, krijgen we inzicht in ontwikkelde vaardigheden en gedrag.
Reflectiegesprek
Met observaties en feedback wordt geëvalueerd hoe succesvol de medewerker functioneert in specifieke functiegebieden. Ook leerstijlen en interventies worden besproken.

Meer weten?

Wil jij ook alles uit het potentieel van je medewerkers halen en hun talenten volledig benutten? Neem contact op met Leonie de Raad (+31 6 4145 7589) of download de PDF met aanvullende informatie over ontwikkelassessments.

Zie meer, kom verder.