In bedrijf voor mens, wijk en maatschappij

Ondanks dat sociale ondernemingen economisch wel levensvatbaar moeten zijn, dienen ze primair een maatschappelijk doel. Het Utrechtse Wijkbedrijf is hiervan een uitstekend voorbeeld. Als onderdeel van WIJ 3.0 zorgt het actieve Wijkbedrijf voor perspectief voor de deelnemers van WIJ 3.0. En voor tevreden klanten en partners. Met deze “triple-win” zou je verwachten dat de maatschappelijke missie van het Wijkbedrijf maximaal wordt gediend. Toch kan het sociale rendement voor deelnemer en maatschappij nog verder uitgebreid worden.

Klanten blij, samenleving blij

Het belangrijkste doel van de brede klusdiensten die het Wijkbedrijf aanbiedt is sociaal rendement. De deelnemers van WIJ 3.0 hebben vaak te maken met uiteenlopende kwetsbaarheden waardoor werken op de reguliere arbeidsmarkt geen – of niet direct een optie is. Via het Wijkbedrijf kunnen deelnemers structuur in hun week brengen en tegelijkertijd vaardigheden en werkervaring opdoen. Dat zijn uiteindelijk ook twee belangrijke stappen richting betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt. Al is dat laatste niet per se een ultiem doel op zich.

Net als een ’gewone’ onderneming biedt het Wijkbedrijf diensten met een gegarandeerde kwaliteit. Uiteraard wordt er bij het aannemen van werk scherp rekening gehouden met wat er bij de klussers van het Wijkbedrijf past. Bovendien is er altijd een gespecialiseerde werkbegeleider bij die toeziet op gezonde omstandigheden en de kwaliteit van het werk. De klanten die het Wijkbedrijf bedient zijn divers, maar een vaste opdrachtgever is bijvoorbeeld het Utrechtse Woonin. En particulieren die – bijvoorbeeld via Woonin huren – en over een beperkt budget beschikken.

Rem op sociaal rendement

Met ongeveer 50 tot 60 inzetbare mensen valt het Wijkbedrijf qua personeelsbestand met gemak onder het MKB te scharen. Juist omdat deze deelnemers zonder het Wijkbedrijf vaak niet meteen aan de slag kunnen en WIJ 3.0 uitstekende trajectbegeleiding biedt, behoeft het geen verdere uitleg dat de maatschappij daar behoorlijk van profiteert. Helemaal als je meerekent dat deze deelnemers het Wijkbedrijf weer in staat stellen om klanten tevreden te maken en te houden.

In deze triple-win-situatie zou je verwachten dat er niets meer te wensen is. Maar dat beeld wordt bijgesteld door Dick Oskam, teamleider bij het Wijkbedrijf van WIJ 3.0: “Veel deelnemers zijn volledig afhankelijk van een gemeentelijke indicatie als zij via het Wijkbedrijf aan de slag willen. Maar de regels die hiermee gepaard gaan schiet tekort om deelnemers die naar betaald werk kunnen en willen uitstromen optimaal te ondersteunen. Ook zorgt de vraag op de krappe arbeidsmarkt ervoor dat sommige deelnemers van het Wijkbedrijf de (soms erg grote) sprong naar de reguliere arbeidsmarkt te snel maken, met een teleurstelling van werkgever en werknemer als gevolg.”

Maximaal sociaal rendement

Het Utrechtse Wijkbedrijf zou daarom gebaat kunnen zijn bij een flexibelere toepassing van het beleidsmatige kader en uitbreiding van de mogelijkheden om re-integratie te begeleiden, aldus Oskam. “Zo kunnen deelnemers zich nog beter ontplooien bij het Wijkbedrijf en is een eventuele stap naar de reguliere arbeidsmarkt beter te maken. Zodat deelnemers van het Wijkbedrijf niet te snel, maar juist duurzaam vertrekken naar de arbeidsmarkt. Dat is het maximale sociale rendement dat wij het Wijkbedrijf van WIJ 3.0 uiteraard met open armen ontvangen”

Op donderdag 18 april a.s. organiseert ADJ een Talk over Sociaal ondernemen. Heb je interesse om hierbij aanwezig te zijn? Klik dan hier voor meer informatie.