Voorsorteren op talenten en motivatie

Als het gaat om het aantrekken van geschikte kandidaten kunnen we stellen dat een goede aanpak nogal onderhevig is aan de omstandigheden op de arbeidsmarkt. Jaren geleden was het de kunst om -uit de ruimere keuze van gekwalificeerde kandidaten- de persoon met de meeste aanvullende kwaliteiten te vinden. Tegenwoordig is het lastiger om volledig gekwalificeerde mensen te vinden en te behouden. Dat heeft ervoor gezorgd dat ontwikkelpotentieel belangrijker is geworden. Daarom kijken we bij ADJ naar hoe ervaren en uitgerust een sollicitant op dit moment is, èn brengen we in kaart hoe zij zich kunnen ontwikkelen en verhouden tot de organisatie waarin zij terecht komen. 

Gedegenheid aan de oppervlakte 

De manier waarop mensen werken wordt in hoge mate bepaald door hun meest fundamentele drijfveren. Wij brengen de drijfveren van onze kandidaten in werving en selectieprocedures dan ook standaard in kaart met de Talenten en Motivatie Analyse (TMA). Door middel van deze analyse brengen we het potentieel voor 44 talenten en ruim 50 competenties aan de oppervlakte. Ook ontstaat -voor de kandidaat en met zijn instemming ook voor de opdrachtgever- inzicht in onder meer de stressbestendigheid, beïnvloedingstijl, samenwerkingskenmerken en het vermogen om hulp te vragen of draagvlak te creëren.   

Naast het standaard afnemen van een TMA biedt ADJ meer instrumenten om te komen tot een gedegen selectie van kandidaten. Met een capaciteitenanalyse kunnen we een goede indicatie geven van de belangrijkste cognitieve capaciteiten waarover kandidaten voor functies in het hogere echelon beschikken. Ook kunnen we voorzien in een grote hoeveelheid simulatieoefeningen, waarmee we ontwikkeld gedrag kunnen toetsen. En omdat we de waarde persoonlijk hoog in het vaandel hebben, combineren we deze instrumenten -geheel op maat en naar behoefte- met een interview of reflectiegesprek. Tot slot leveren we de resultaten op met zorgvuldig samengestelde documentatie. 

Effectievere selectie, duurzamere plaatsingen 

Opdrachtgevers waarderen onze aanpak, onder meer door onze constructieve vraagstellingen, – verdieping en concrete adviezen. Kandidaten geven aan dat zij onze selectie assessments op prijs stellen, vanwege de verhelderende inzichten die ontstaan. Ondanks dat deze resultaten soms ook confronterend kunnen zijn. Want soms kan een inzicht teleurstellend zijn op de korte termijn, maar des te waardevoller op de langere termijn. Zo zorgen we voor effectievere selecties, betere keuzes en duurzamere plaatsingen. 

Wil je meer weten over onze selectie assessments? Neem contact op met Nicoliene de Bruijne, Partner Talentontwikkeling, via nicoliene@adj.nl

Nicoliene de Bruijne
Partner ADJ
April 2024