Verder met talentmanagement

Het is een begrip dat niet altijd de meest vrolijke associaties oproept, maar in de regel gaat mobiliteit van werknemers zeker niet over het naar de uitgang begeleiden van boventallige mensen. Integendeel. Mobiliteit gaat juist over het vermogen om nieuwe paden in te slaan, vaardigheden te ontwikkelen en het aanpassen aan veranderende werk- en organisatiebehoeftes. Het gaat dus meer over het investeren in een nieuw begin dan over het forceren van een afscheid. En bij ADJ merken we regelmatig dat het proces dat we in dit kader samen mogen doorlopen veel verheldert. 

Geen diskwalificatie 

Het hoeft voor een werknemer zeker geen diskwalificatie te zijn om een samenwerking te heroverwegen. Mogelijk is het werk veranderd, of een medewerker heeft zich dermate doorontwikkeld dat de zijn huidige werkzaamheden onvoldoende inspiratie bieden. Bij ADJ verzorgen wij zowel loopbaan- als mobiliteitstrajecten, waarmee wij samen met een medewerker onderzoeken in welke rol en context zij met deze nieuwe realiteit verder kunnen. En ongeacht de uiteenlopende mogelijke uitkomsten is het nut hiervan wel eenduidig: een helder, passend en gericht perspectief op de volgende stap in een loopbaan.     

De mogelijke uitkomsten kunnen dus uiteenlopend zijn, maar het betreffen vaak wel inzichten die een bredere en verrijkte blik op de toekomst werpen. Bijvoorbeeld, een bestuurder van 51 jaar vraagt zich af of hij de eindverantwoordelijkheid van een organisatie wil blijven dragen en mist bovendien directe collega’s met wie hij kan sparren. Om te voorkomen dat hij te lang op zijn positie blijft en zijn talenten en motivatie niet optimaal inzet kan een loopbaantraject nuttig zijn. Het is heel goed mogelijk dat dit hem helpt te kiezen voor een uitdaging bij een grotere organisatie, of voor een andere positie in de eigen organisatie.  

Erger voorkomen door beter te faciliteren 

Een uitkomst kan ook uitwijzen dat een specialistische rol beter past dan een generieke. Of dat een compleet nieuwe omgeving of missie een logisch vervolg van een loopbaan is. Maar als je al 15 jaar in dezelfde organisatie werkzaam bent is het soms lastig zo’n overweging te maken, omdat het dan niet altijd duidelijk is wat buiten de organisatieomgeving interessant of te koop is. Door middel van een loopbaantraject wordt een gevoel al snel scherper en gedegen onderbouwd. Daarnaast helpt dit de medewerker tijdig een goede beslissing te nemen. Zo kan tevens worden vermeden dat hij zijn beslissing uitstelt en dus mogelijk later in veel moeilijkere omstandigheden genomen moet worden. Daarmee wordt niet alleen erger voorkomen, maar ook beter gefaciliteerd. 

Wil je meer weten over onze loopbaan- en mobiliteitstrajecten? Neem contact op met Nicoliene de Bruijne, Partner Talentontwikkeling, via nicoliene@adj.nl

Nicoliene de Bruijne
Partner ADJ
April 2024