Krijg inzicht in jouw potentieel

Jij hecht veel waarde aan persoonlijke en professionele vooruitgang. Je wilt groeien in je werk, je loopbaan, het leven. Maar hoe pak je dat nou slim aan? De ontwikkelassessments van ADJ bieden je een diepgaand inzicht in jouw potentieel. Ze worden altijd op maat gemaakt, waarbij jouw behoeften en doelen leidend zijn.

Ontwikkelassessments voeren we uit in verschillende vormen en omvangen. Wat nodig is, bepalen we in overleg. Dit is onder andere afhankelijk van de complexiteit van de rol en persoonlijke behoeften. We stellen een ontwikkelassessment samen dat zal bestaan uit (combinaties van) onderstaande instrumenten en interventies.

Talenten en Motivatieanalyse (TMA)
Sterke en minder sterke drijfveren bepalen jouw voorkeursgedrag, dit leidt tot jouw  competentiepotentieel en mogelijk tot valkuilen.
Capaciteitenanalyse
We brengen cognitieve capaciteiten in kaart, zodat inzichtelijk wordt in welke mate jij succesvol gehoor kunt geven aan complexe opgaven.
Interview
In een interview inventariseren we jouw loopbaanontwikkeling, bespreken we jouw ambities en zoomen we in op jouw ontwikkelwensen.

 

Simulatieoefeningen
Door samen met jou een of meerdere casussen uit te werken krijgen we inzicht in ontwikkelde vaardigheden en gedrag.
Reflectiegesprek
In het reflectiegesprek delen wij onze observaties en geven we feedback. Ook leerstijlen en passende leerinterventies worden besproken om jouw ontwikkeling te bevorderen.

Kijk,  bij ADJ is het onze prioriteit om jouw groei te faciliteren. Onze ontwikkelassessments geven je inzicht, richting en ondersteuning om je potentieel volledig te kunnen ontplooien. Zie meer,  kom verder.

Meer weten?

Wil jij ook alles uit je potentieel halen? Neem contact op met Leonie de Raad of klik eerst hieronder voor de PDF met aanvullende informatie. Zie meer, kom verder.