Ook nog een assessment?!

ADJ vervult rollen voor maatschappelijke organisaties. In het hogere echelon. Onze opdrachtgevers zorgen voor de beste zorg. Voor de beste dienstverlening aan de burger. Voor toegankelijkheid van cultuur of behoud van onze natuur. De kandidaten die wij spreken hebben over het algemeen al een waardevolle carrière achter de rug. En willen hun expertise verder ontsluiten. In een baan die bij hen past. Niet voor even, maar met het oog op duurzaam resultaat.

Invloed op succes
Onze dienstverlening nemen we serieus. De posities waarvoor wij bemiddelen hebben een grote invloed op het succes van organisaties. Daarom zoeken we naar die ene kandidaat, bij wie deze verantwoordelijkheid in goede handen is. In uiteenlopende organisatorische omstandigheden en bij een breed scala van complexe opgaven.
Vanuit intrinsieke betrokkenheid bij opdrachtgevers en oprechte interesse in kandidaten gaan we uitvoerig met beiden in gesprek. En faciliteren we een, twee of soms wel drie gesprekken tussen partijen. Opdat de beste match tot stand wordt gebracht.

In selectiegesprekken wordt de kennis van de sollicitant geïnventariseerd. Met vragen over eerdere ervaringen wordt getoetst welke vaardigheden zijn ontwikkeld en hoe de persoon zich zal verhouden tot diverse uitdagingen. Zo verwerven we een beeld van wat vermoedelijk kan worden verwacht.

De juiste keus?
Het overgaan tot aanstelling is spannend, gezien het afbreukrisico van de rol. Voor kandidaten is het besluit de oude baan op te zeggen ook beladen, want is die nieuwe rol echt de juiste keus? Anderzijds; blijven doorzoeken naar het schaap met vijf poten of de baan waarover geen enkele twijfel bestaat, is ook een onbegonnen zaak. Feit blijft wel: bij zoveel mogelijk zekerheid over de kans op duurzaam succes zijn alle partijen gebaat. Niet op de laatste plaats de consultant van ADJ. Want wat wij willen, is later horen dat de aanstelling is geworden wat iedereen had beoogd!

Natuurlijk talent
Mensen functioneren het beste in een rol en context die een appèl doen op hun diepste en meest wezenlijke drijfveren. Waarin hun natuurlijke talent als vanzelfsprekend hun succesfactor is. Als hun capaciteiten hen in staat stellen de opgaven van de verantwoordelijkheid het hoofd te bieden. En als hun daadwerkelijk ontwikkeld gedrag aansluiting vindt in de organisatiecultuur. Inzicht krijgen in al deze facetten vraagt om grondig onderzoek. En dat kost een beetje tijd.

Kracht of valkuil
Assessments hebben wij in verschillende vormen en maten. Afhankelijk van de rol bepalen we in overleg wat nodig is. In alle varianten staat het brede pallet van kwaliteiten van de deelnemer centraal. Met een gedegen persoonlijkheidsanalyse brengen we het competentiepotentieel in kaart. We indiceren het denk- en werkniveau en maken de werkstijl onder druk inzichtelijk. We nodigen de deelnemer uit zijn vaardigheden te tonen in praktijksimulaties. In een evaluatie van dit alles bespreken we ontwikkelpunten en persoonlijke ambities. We monitoren het zelf-reflectief vermogen en het omgaan met feedback.
Soms zien we talenten die zo prominent aanwezig zijn dat alertheid is geboden. De kracht van mensen kan in bepaalde situaties ook hun valkuil zijn. Onze assessments hebben het doel inzichtelijk te maken of de kracht in de optionele rol en context ook echt de kracht kan blijven. En of de eventueel bijbehorende de valkuil door de juiste aandacht ondervangen kan worden. Zo nodig adviseren we hoe partijen zaken samen in goede banen kunnen leiden.

Alleen nog maar beter worden
In een selectieprocedure met veel tijdsdruk wordt een assessment niet zelden als onhandige vertragende factor gezien. En als wij kandidaten uitnodigen voor het assessment, merken we vaak dat ze het vervelend vinden dat ze vlak voor de eindstreep ook nog door dat hoepeltje moeten springen. Ook blijken mensen regelmatig eerder negatieve ervaringen te hebben opgedaan.

Wij durven oprecht te zeggen dat beide partijen achteraf doorgaans blij zijn dat deze stap werd ingelast. De kandidaat heeft dan meer zelfinzicht gekregen. En het moment zelf was eigenlijk ook best leuk. De opdrachtgever heeft even moeten wachten, maar beschikt daarna wel over uitgebreide documentatie met handvaten die de juiste beslissing onderbouwen. En waarmee, als tot aanstelling wordt overgegaan, een goede samenwerking kan worden opgestart. Omdat het gesprek geopend is over wat de nieuwe collega nodig heeft om zijn talent te kunnen ontsluiten. En de voldoening die dat oplevert; daar wordt die nieuwe collega alleen nog maar beter van.

Duurzaam resultaat
Heel soms gebeurt het dat een assessment tot afwijzing leidt. Dat is voor alle partijen teleurstellend. Niet in de laatste plaats voor de consultant van ADJ. Dan is er veel geïnvesteerd is, zonder de gehoopte uitkomst. Maar dan gaan we gewoon opnieuw opzoek naar die ene kandidaat. Of die passende baan. Want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. ADJ gaat voor duurzaam resultaat.

Zelf geworven of door ADJ
Wil jij ook met grondig inzicht beslissen over de aanstelling van een medewerker of collega? Zoek je een maatwerk assessment dat handvaten geeft om die potentiële kandidaat te ontwikkelen? Wil je weten hoe deze procestap effectief is in te voegen in jouw procedure? We bespreken het graag met je.

Deze dienstverlening bieden we niet alleen aan opdrachtgevers die de werving bij ADJ hebben belegd. Ook organisaties die zelf opzoek gegaan zijn naar passende kandidaten zijn helpen we graag. Voor hen zijn onze assessments de functionele extra objectieve blik.

 

 

 

 

Nicoliene de Bruijne
Partner ADJ
Januari 2024