Niet ‘door’ na een assessment…

Wanneer de selectiegesprekken in een sollicitatieprocedure gevorderd zijn kan het afnemen van een assessment een hoge drempel in het proces opwerpen. Toch bieden assessments de gelegenheid een goede match te bekrachtigen, of om het perspectief op een ogenschijnlijk goede match een belangrijk tegenlicht te bieden. En dat is echt in het belang van alle partijen. Want assessments verschaffen niet alleen waardevolle inzichten voor een werkgever, maar ook voor jou, als (eventueel teleurgestelde) sollicitant. Juist deze inzichten kunnen in de toekomst nog erg bruikbaar zijn.

Als consultants van ADJ willen we niets liever dan kandidaten plaatsen op een mooie nieuwe rol. Om daartoe te komen proberen we jou zo goed mogelijk te begeleiden bij iedere stap in het selectieproces. Deze processen kunnen veel van je vragen en duren soms lang. En vaak is een assessment het laatste onderdeel van het proces.

Laatste “hobbel”
Zo’n assessment is voor kandidaten een laatste hobbel voor de naderende eindstreep. Dat levert bij mensen verschillende gevoelens op. “Nog één keer vlammen en dan heb ik ze overtuigd”. Of: “Oké, nog even door dat hoepeltje en dan moet het maar goed zijn”. Het is hoe dan ook twee voor twaalf en dat is een tijdstip waar altijd enige spanning aankleeft.

Voor de perfecte match
De vraag van kandidaten waarom werkgevers een assessment willen na 2 of 3 selectiegesprekken, begrijpen wij wel. Het antwoord dat daarop gegeven kan worden, realiseert de sollicitant zich over het algemeen ook wel weer. De opdrachtgever wil niet alleen het zelfbeeld van de persoon weten, maar een laagje dieper zicht krijgen op talenten, behoeften, aandachtspunten en ontwikkeld gedrag. Dat inzicht kunnen wij genereren. En dat is niet alleen interessant voor de werkgever, maar ook voor jou als kandidaat. Want in een assessment staat de vraag centraal of jij de perfecte match bent met de omgeving; niet zozeer of jij goed bent in je vak. Het antwoord op die vraag is van groot belang, want je solliciteert niet naar een baan voor even, maar naar duurzaam nieuw werkplezier.

Anders dan gehoopt
Bij het kijken naar dat laagje dieper kan soms nieuw perspectief ontstaan op de veronderstelde match. Dan zien we talenten, behoeften, aandachtpunten of ontwikkeld gedrag dat weldegelijk van waarde is, maar niet optimaal past bij de cultuur of de ontwikkelfase van de opdrachtgever. En die inzichten noteren we dan. Dat teruggekoppeld krijgen na een intensieve assessmentbijeenkomst kan enorm teleurstellend zijn. Dat begrijpen we heel goed. Je was er bijna!

Op termijn wellicht van waarde
Ook wij vinden het oprecht jammer als een assessment niet tot aanstelling leidt. We zijn samen aan het proces begonnen met een andere wens en verwachting. Toch hopen we dat alle inzichten die we van en over jou gegenereerd hebben op enig moment van waarde zijn. Doordat je je wellicht nog beter bent gaan realiseren waar jouw kracht ligt. Of welke baan in alle eerlijkheid voor jou leidt tot daadwerkelijk succes. En wie weet kan ADJ je dan alsnog ondersteunen bij het vinden van die ene rol die het best bij je past.

Nicoliene de Bruijne
Partner ADJ
Maart 2024