Hoe lang zet je een interim manager in?

In onze blog ‘Vier redenen om een interim manager in te zetten in de publieke sector’ bespraken we de mogelijke redenen om een interim manager in te zetten. In deze blog gaan we in op de mogelijke duur van interim opdrachten.

In de praktijk zien wij dat interim managers vaak worden ingezet voor een periode van ten minste drie tot maximaal twaalf maanden. Bijvoorbeeld bij het overbruggen van periode tijdens de zoektocht naar een nieuwe, vaste bestuurder, directeur of manager. Of ter overbrugging van een zwangerschapsverlof of uitval door ziekte. 

Wanneer een organisatie midden in een grote en/of complexe transitie zit is dit vaak anders. Voor het realiseren van de gewenste verandering is zes tot achttien maanden gangbaar. Als er specialistische hulp nodig is in een strategisch project of programma, dat meestal naast de reguliere werkzaamheden uitgevoerd moet worden, is soms nog meer tijd nodig. 

Het is overigens wel belangrijk om er rekening mee te houden dat de opgedane kennis, ervaring en het netwerk met het vertrek van een interim manager ook weer uit de organisatie verdwijnt. Daarom is het belangrijk bij het vertrek van een interim manager altijd voor een goede overdracht te zorgen. Zeker als er vaker of een structureel beroep wordt gedaan op interim managers.  

Wij merken dat er ook interim managers zijn die op een gegeven moment -na een (lange) periode van interim opdrachten- weer echt onderdeel willen zijn van een organisatie. Het is goed om daar op in te spelen; de interim manager is al bekend en bovendien ook ingewerkt. Zorg er dus voor dat je naast de kunst van het ‘loslaten’ óók de kunst van het ‘vasthouden’ beheerst.  

Wil je weten wat ADJ Interim voor je kan betekenen? Neem contact op met Sanjai Bissumbhar 06-50265413 of Maurice Sluis 
06-34301730

Maurice Sluis 
Partner ADJ
Januari 2024