Een schakel in elke fase

Dit is de tweede nieuwsbrief die we versturen sinds onze transformatie tot ADJ – Talentmanagement voor maatschappelijke organisaties. Hoewel onze nieuwe merknaam al helemaal vertrouwd voelt, is het slechts een half jaar geleden dat we ‘talentmanagement’ zijn gaan gebruiken als omschrijving van onze werkzaamheden. Wat ons betreft was dat ook een logische keuze. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het voor het succes van organisaties van vitaal belang is om te weten over welke kwaliteiten men -op organisatorisch en individueel niveau- beschikt èn hoe deze die het beste benut (kunnen) worden. 

We voelen ons gesterkt in dit besluit omdat we zien dat ook onze opdrachtgevers en kandidaten dit thema steeds meer op waarde schatten. Talentmanagement gaat over gestructureerd en onderbouwd kijken naar (ontwikkelings)vraagstukken op het terrein van menselijk kapitaal. Het komt echt terug in elke fase van een strategische ontwikkeling en individuele loopbaanontwikkeling. Gesteld zou kunnen worden dat talentmanagement meer een kompas in een proces is dan een op zichzelf staand doel. Om dit thema goed te belichten, staat deze nieuwsbrief in het teken van talentmanagement. 

In deze nieuwsbrief staan onder meer drie bijdragen over talentmanagement vanuit het perspectief van een kandidaat en opdrachtgever. De eerste bijdrage schetst de toegevoegde waarde van de meetbare selectie-informatie bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. Daarna lees je in de tweede bijdrage wat ADJ voor opdrachtgevers kan betekenen op het gebied van interne selectieprocedures. In de derde bijdrage gaan we in op loopbaan- en mobiliteitstrajecten. 

Kortom, je leest in deze nieuwsbrief over interacties tussen organisatiebehoeften en werknemerstalenten, en over hoe ADJ de weging en ontwikkeling daarvan benadert. En in welke fase jouw talentmanagementvraag ook zit, als het om dit onderwerp gaat is stil staan geen optie. Het is zaak jezelf doorlopend de vraag te stellen waar je goed in bent en waarin niet. Wie jou, als organisatie, team of als persoon, kan aanvullen. En hoe je jouw eigen handelen kunt laten aansluiten op wat voor anderen nodig is. 

Op onze website vind je nog veel meer informatie over onze dienstverlening. We gaan graag verder met je in gesprek over wat talentmanagement aan jouw waarde of aan die van jouw organisatie toevoegt. Wil je direct schakelen met ons over een concrete vraag of wens over talentmanagement? Neem dan contact met me op via nicoliene@adj.nl    

Nicoliene de Bruijne
Partner ADJ
April 2024