Constructief intern selecteren

Als werkgever wil je medewerkers met ambitie ruimte geven om te groeien. Maar hoe beoordeel je hun kandidatuur objectief als zij intern solliciteren? En hoe hou je personeel met potentie aan boord wanneer hun sollicitatie niet direct tot promotie leidt? Je leest hier hoe ADJ hierbij behulpzaam kan zijn.  

Potentiegericht selecteren en ontwikkelen 

Medewerkers met ambitie zijn de kurk waarop een organisatie drijft. Kenmerkend voor medewerkers met ambitie is dat ze vooruit willen en hun impact willen vergroten. Als in hun eigen organisatie een vacature ontstaat die aansluit op hun affiniteit en achtergrond, is het dus logisch dat ze hun vinger opsteken. Soms is de timing daarvoor perfect in lijn met hun ontwikkelfase. Soms echter komt deze blijk van ambitie iets te vroeg. In beide gevallen is het van belang dat de selectiecommissie èn de leidinggevende constructief op de situatie anticiperen.  

Objectief beoordelen en ontwikkelingsgericht aanstellen 

Interne kandidaten zijn vaak bekend bij degenen die met hen een selectiegesprek aangaan. En vanwege de eerdere samenwerking zijn beelden ontstaan; positief dan wel minder positief. Deze beelden zijn gestoeld op wat de kandidaat heeft kunnen laten zien in zijn actuele (en eventueel) voormalige rol(len). Bij die werkzaamheden zijn bepaalde competenties nodig geweest. Het is zeer denkbaar dat de vacature waarop de interne kandidaat reageert, ook om andere kwaliteiten vraagt. De beste administrateur is niet persé de beste leidinggevende. En een projectleider is niet automatisch geschikt voor een managementfunctie in de lijn. ADJ helpt je het inzicht in het brede spectrum van competenties dat jouw interne kandidaat in huis heeft, in beeld te krijgen. Daarvoor ontwerpen we een selectie- en ontwikkelassessment op maat. Daarmee zorg je ervoor dat leden van je selectiecommissie vanuit een nieuw perspectief naar de inzetbaarheid van medewerkers kijken en dat zij allen over dezelfde informatie beschikken die nodig is voor een objectieve beoordeling. Je voorkomt hiermee het Peters Principle èn dat bij de beoordeling potentie over het hoofd wordt gezien. Met de adviezen die onze assessments opleveren, kan de ambitieuze medewerker begeleid worden bij diens ontwikkeling, zodat de groei na aanstelling in de nieuwe positie kan worden voortgezet.  

Bij onvoldoende geschiktheid 

Als de ambitie van een medewerker een iets te voortvarende drive tot carrièreontwikkeling ten gevolg heeft, en de geschiktheid bij de selectie nog onvoldoende is gebleken, leidt dat vaak tot teleurstelling en vertwijfeling. Een werknemer in een dergelijke situatie zonder extra aandacht laten doorgaan in zijn oorspronkelijke rol is dan niet wenselijk. De persoon helpen om tot een gepaste loopbaanontwikkeling te komen des te meer. Deze medewerkers helpen wij inzicht te krijgen in hun actuele competentieniveau en hun groeipotentieel. Met onze mobiliteitscan brengen we in beeld welke rol(len) beschouwd kunnen worden als passende doelen en welke ontwikkelinterventies behulpzaam zijn ter bevordering van hun potentieel. Zo kunnen ze verder met concrete acties en doelen die gehoor geven aan ambities en kansrijkheid. Als werkgever bevorder je zo de loyaliteit van je medewerker. Je kunt diens bereid- en bekwaamheid nog een tijd benutten in de oorspronkelijke rol en bouwt tegelijkertijd aan een pool van potentials die op een zeker moment wel klaar is voor groei.  

Wil je meer weten over onze diensten op het gebied van intern selecteren? Neem contact op met Nicoliene de Bruijne, Partner Talentontwikkeling,
via nicoliene@adj.nl

Nicoliene de Bruijne
Partner ADJ
April 2024