ADJ Waardevol Verbinden: van gedeelde ambitie naar energieke samenwerking

ADJ en Waardevol Verbinden gaan samenwerken! Een interessante ervaring voor partijen die zelf al jarenlang organisaties helpen om beter samen te werken. In dit artikel schetsen we de ervaringen in het opzetten van onze eigen samenwerking. Immers: ‘Practice what you preach’.

Organisaties met een maatschappelijke opgave staan regelmatig voor vraagstukken waarin samenwerking een belangrijke of zelfs noodzakelijke volgende stap is. Ondanks dat een samenwerking vaak met de beste intenties begint, blijkt in de praktijk dat samenwerken ingewikkeld kan zijn. Met ervaren professionals en een wetenschappelijk onderbouwde methode geeft ADJ Waardevol Verbinden samenwerkingen een grotere kans van slagen en brengt gedeelde opgaves naar gezamenlijke resultaten.

ADJ Waardevol Verbinden is ontstaan uit een samenwerking tussen ADJ Bruggenbouwers en Waardevol Verbinden. Het is juli 2023 als Ellen Vervoort en haar collega Xavier van Binsbergen van Waardevol Verbinden in gesprek komen met Philippe de Jong en Anna van der Giessen van ADJ. Al gauw blijken er veel gezamenlijke raakvlaken te zijn op het gebied van samenwerkingen tussen maatschappelijke organisaties. Daarnaast is er direct sprake van een persoonlijke klik en is er herkenning op gezamenlijke waarden, aanpak en maatschappelijke drijfveren.  Ook wordt er een sterke meerwaarde gevoeld in het samenbrengen van de inhoudelijke expertise van Waardevol Verbinden met het netwerk en de capaciteit van ADJ.

Daarnaast zijn wij bij het opzetten van onze eigen samenwerking dezelfde uitdagingen tegengekomen die wij zien in de trajecten die wij hebben mogen begeleiden. Samen optrekken geeft energie, maar verloopt niet altijd gemakkelijk of soepel. Er spelen vaak ook persoonlijke ambities, belangen en onzekerheden. Daarom is het belangrijk om dit open en transparant naar elkaar uit te spreken. Eerlijkheid brengt de essentie van de samenwerking op tafel en zorgt voor onderling vertrouwen.

Een samenwerking is een levend proces. Daarom zul je de uitvoering steeds moeten blijven toetsen aan de gezamenlijke ambities en geformuleerde afspraken. Naarmate het proces vordert, kunnen nieuwe uitdagingen opduiken. Tijdens de uitvoeringsfase wordt duidelijk dat elk samenwerkingstraject uniek is. Op zowel inhoudelijk als operationeel niveau moeten afspraken worden bekrachtigd en regelmatig worden geëvalueerd. Voorop staat dat samenwerken een middel is en nooit een doel op zich moet zijn. Als ADJ Waardevol Verbinden willen we bovenal onze gezamenlijke ambitie met enthousiasme invulling geven.
 

Januari 2024