ADJ committeert zich aan meer diversiteit

ADJ is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in het vinden en ontwikkelen van talent voor maatschappelijke organisaties. Wij zijn ervan overtuigd dat een inclusieve en diverse organisatie een betere organisatie is. Daarom ondertekenden we onlangs de Executive Search Code van Talent naar de Top. Dit houdt onder andere in dat wij ons committeren aan het vinden van minimaal 40% vrouwen op shortlists voor wervingsopdrachten. 

Wanneer we terugkijken op onze bemiddelingen van de afgelopen twee jaren, zien wij dat we voor directie- en bestuurlijke rollen 48% vrouwelijke kandidaten hebben bemiddeld. Een mooi resultaat waar we trots op zijn, maar we streven met veel motivatie naar meer.  

Bij ADJ vinden we het belangrijk dat we ons bewust zijn van de verschillende achtergronden en ervaringen die mensen meebrengen. We omarmen deze diversiteit. Een organisatie die divers en inclusief is, presteert beter en behandelt iedereen gelijkwaardig – ongeacht hun achtergrond. Zo voelt iedereen zich gezien, gewaardeerd en meer betrokken.  

Diversiteit & Inclusie houdt voor ons niet op bij vrouwen of mensen met een multiculturele achtergrond, we kijken bijvoorbeeld ook naar ouderen en jongeren, naar mensen met een LHBTIQA+ identiteit, naar mensen met een beperking en mensen die al wat langer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Daarnaast erkennen we dat teams floreren bij een mix aan persoonlijkheden, talenten en ervaringen. Dit is een vorm van diversiteit die in onze ogen vaak nog onderbelicht blijft, maar die wel degelijk bijdraagt aan meer diversiteit in organisaties.

Zo werken we aan diversiteit 

Als ADJ maken we ons zoekproces zo breed mogelijk. We richten ons op kandidaten die niet noodzakelijk dezelfde achtergrond hebben als de huidige medewerkers in een organisatie. We gaan op zoek naar kandidaten die juist complementair zijn aan het huidige team, waardoor ze net iets anders kunnen brengen. Zo worden onze shortlists zo divers mogelijk én complementair aan het personeelsbestand van onze opdrachtgevers.  

We kijken ook naar de wijze waarop we onze vacatureteksten schrijven. We kiezen voor taal die niet-biased is en vermijden woorden die specifiek gericht zijn op één type persoon. Hiervoor hebben we een Stijlgids Inclusief communiceren opgesteld die als leidraad fungeert voor onze wervingsteksten. Naast deze taalstijlgids hebben we een Stappenplan Inclusief werven & selecteren ontwikkeld dat onze consultants ondersteunt planmatig te werken vanuit een zo breed mogelijk inclusief perspectief.  

Minstens zo belangrijk: we verwelkomen graag mensen met diverse achtergronden voor een open inschrijving bij ons bureau. Door bij de werving & selectie aandacht te geven aan al deze aspecten, bereiken we een breder scala aan kandidaten. 

Tot slot volgen we trainingen over D&I en reflecteren we geregeld op ons handelen ten aanzien diversiteit & inclusie. Als lerende organisatie ontdekken we hoe we ons bewust kunnen zijn van onze eigen vooroordelen en hoe we inclusiviteit kunnen stimuleren binnen onze eigen organisatie en bij onze opdrachtgevers.

 

Inclusie is meer dan diversiteit 

Zo bespreken we geregeld met opdrachtgevers dat diversiteit en inclusie niet alleen draait om het bereiken of benoemen van specifieke doelgroepen, maar vooral ook om het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich gezien, gewaardeerd en gerespecteerd voelt.  

ADJ is zelf zo’n diverse en inclusieve organisatie. We zijn als team complementair aan elkaar waardoor we intensiever met elkaar kunnen samenwerken aan het realiseren van onze missie. De mix van uiteenlopende achtergronden maakt ons niet alleen krachtiger, maar zorgt er ook voor dat mensen zich voortdurend ontwikkelen. De diversiteit in het team schenkt ons bovendien extra werkplezier. 

Daarom zet ADJ zich er graag voor in om – samen met  onze opdrachtgevers – nog meer diversiteit te brengen in onze bemiddelingen voor maatschappelijke organisaties. Zo maken we de samenleving iedere dag een beetje beter.  

 

René Leermakers
Senior consultant
Mei 2023