90’s fenomeen strategische personeelsplanning opnieuw uitgevonden

Weet jij wat de hot topics op het gebied van mens & organisatie waren in de jaren 90 van de vorige eeuw? Juist, Strategische Personeelsplanning (SPP) en Vlootschouw. Beiden waren erop gericht om het managementpotentieel in organisaties te identificeren, beoordelen en ontwikkelen. Afdelingen Human Resources (toen nog ‘Personeelszaken’) deden hun stinkende best om deze talenten te begeleiden.

90’s: Talentontwikkeling: focus op leidinggevenden
Terugkijkend – altijd makkelijk – naar die nineties waren twee zaken op z’n minst opvallend te noemen. Allereerst kende de term talent in die tijd een wel zeer smalle definitie: de term werd voornamelijk gebezigd voor mensen die beschikten over (te ontwikkelen) leidinggevende competenties. ‘De gewone man’ had blijkbaar geen of onvoldoende talenten of was op z’n minst niet interessant genoeg voor de in zwang komende afdelingen Management Development van grote bedrijven. Het zou me ook niet verbazen dat de gangbare gedachte in deze hiërarchische tijd was: we investeren vooral in het (toekomstig) management, want zij ‘regelen’ tenslotte onze bedrijfsresultaten.    

90’s: Feestje van de afdeling Human Resources
Ten tweede was talentmanagement vooral een feestje van de afdeling Human Resources. Ontwikkelen van medewerkers werd vooral belegd bij ‘Personeelszaken’, de betrokkenheid van het algemeen management was nog minimaal. Daardoor werd talentmanagement niet of nauwelijks gebaseerd op de strategische richting die het management van de organisatie voor ogen had. Gevolg: de afdelingen HR namen jarenlang dezelfde gevierde management competenties als uitgangspunt. In een tijd waarin verandering een hoofdrol vervult, volstaat dit niet meer.   

Nu: iedereen beschikt over talent!    
Daarom pakt Strategisch Talent Management van ADJ het anders aan: als we organisaties ondersteunen bij hun talentmanagement, vertrekken we altijd vanuit de strategie. Vervolgens bepalen we samen met het lijnmanagement de Competenties van de Toekomst en zetten daar alle medewerkers tegen af. Talent is namelijk niet iets waar enkel de happy few over beschikt.  

Wil je graag meer weten over Strategisch Talent Management? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met René Leermakers of Anna van der Giessen. 

René Leermakers
Senior consultant
Maart 2023