ratio pixel
Museum Van Speelklok tot Pierement

Voorzitter Raad van Toezicht - Museum Speelklok (Vervuld)

Korte beschrijving

Museum Speelklok is op zoek naar een inspirerende en rolbewuste voorzitter Raad van Toezicht (RvT). ADJ ondersteunt het museum bij die zoektocht. Ben jij een ambassadeur van de bijzondere combinatie van muziek en techniek, heb je een breed relevant ondernemers- en/of onderwijs netwerk, en een visie op het houden van toezicht? Dan maken wij graag kennis met je!

Er schuilt een fascinerende wereld in de historische muziekmachines van Museum Speelklok. Een
wereld waarin er muziek in techniek zit. Vanuit de collectie levert Speelklok een positieve bijdrage aan het omgaan met drie belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen: digitalisering, globalisering en individualisering.
 

Wat ga je doen?

De RvT heeft als taak om toezicht te houden op de algemene gang van zaken in
het museum. De focus ligt altijd op het belang van het museum, waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van alle betrokken partijen. De RvT is er één die reflecteert op en investeert in zijn eigen (diverse) samenstelling en functioneren.

Het resultaat is een breed georiënteerde groep mensen met hart voor het museum en met kennis en ervaring op het gebied van financiën, diversiteit & inclusiviteit, de museumwereld, personeel & organisatie, governance en stad & provincie. Voor de RvT is de Code Culturele Governance de basis. De RvT staat de directeur-bestuurder en haar team met raad en daad ter zijde bij de transitie van het museum en wil -naast haar toezichthoudende taken- ook inspireren. 

Museum Speelklok is per 1 januari 2024 op zoek naar een voorzitter die de RvT versterkt. De voorzitter leidt 4 vergaderingen per jaar, 1 strategische sessie en heeft regelmatig contact met de directeur-bestuurder. De voorzitter is verder bereid om in voorkomende gevallen samen met de directeur-bestuurder op te trekken, bijvoorbeeld in het kader van bijzondere bestuurlijke contacten.
 

Als voorzitter RvT kun je jezelf herkennen in het volgende profiel

  • Je hebt een duidelijke visie op toezicht, je bent rolbewust en in staat om te reflecteren op je handelen als toezichthouder;
  • Je zorgt ervoor dat de RvT als een hecht team opereert, waarbij alle leden evenredig bijdragen;
  • Je neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het toezicht, passend in deze tijd;
  • Je bent voldoende beschikbaar voor een goede vervulling van het voorzitterschap;
  • Je hebt een stevig netwerk in Utrecht en bent bereid dit in te zetten;
  • Je omarmt inclusiviteit & diversiteit en je wordt door je netwerk op deze - voor het museum belangrijke thema’s- (h)erkend;
  • Je bent integer, open en onafhankelijk;
  • Je bent ondernemend, politiek sensitief en altijd op zoek naar kansen.

Het museum

Museum Speelklok, opgericht in 1956, huisvest een unieke collectie automatisch spelende muziekinstrumenten die dagelijks aan bezoekers worden getoond. Het museum verwelkomt jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers. Het aantal museummedewerkers uitgedrukt in Fte’s bedraagt 21, daarnaast werkt het museum met ca. 40 oproepkrachten. Dit jaar is in het kader van grote veranderslag gestart met de fondsenwerving voor een grootscheepse herinrichting van de bovenverdieping tot een interactieve presentatie waarbij techniek centraal staat. De bouw vindt plaats in 2025 en gaat gepaard met een definitieve verandering van het profiel van het museum. De weg daarnaartoe leidt tot diverse aansprekende projecten. Voor de definitieve herinrichting wordt samengewerkt met o.a. het technisch beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Wat bieden wij?

Als voorzitter RvT van Museum Speelklok kies je voor een interessante relevante nevenfunctie bij een geliefd museum in hartje Utrecht dat bijdraagt aan relevante thema’s in deze tijd. Dicht jij cultureel erfgoed dat zo zijn werk doet een warm hart toe? Dan is dit de ideale nevenfunctie voor jou! Het betreft een onbezoldigde functie.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Museum Speelklok zich bijstaan door het bureau ADJ. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van ADJ. Museum Speelklok vindt diversiteit heel belangrijk en streeft ernaar dat ook in de eigen organisatie te bevorderen. Speelklok is van en voor iedereen. Kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren, worden daarom nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 30 oktober a.s. tegemoet. De gesprekken bij ADJ vinden plaats in week 44.
De gesprekken bij Museum Speelklok vinden plaats op donderdag 15 november.

Contactpersonen:
Philippe de Jong | telefoon: 06 47242447 | e-mail: philippe@adj.nl
Machteld de Groen | telefoon: 06 46150874 | e-mail: machteld@adj.nl