ratio pixel

2 Bestuursleden (voorzitter en penningmeester) - OCO (reactietermijn verstreken)

Korte beschrijving

Voor de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) in Amsterdam, is ADJ op zoek naar twee betrokken, integere en samenwerkingsgerichte bestuursleden. Beschik jij over bestuurlijke ervaring en heb jij hart voor goed onderwijs voor ieder kind? Wil jij OCO helpen in de volgende stap als organisatie? Dan maken wij graag kennis met je!

Het bestuur

OCO werkt met onbezoldigde leden van bestuur als werkgever. De directeur ontwikkelt het beleid van OCO dat door het bestuur wordt bevraagd en vastgesteld en waarop het bestuur toezicht houdt. Samen zijn de onbezoldigde bestuursleden de formele werkgever van OCO.
De voorzitter en penningmeester zijn officieel geregistreerde bestuurders bij de Kamer van Koophandel, handelend namens de organisatie, terwijl de directeur verantwoordelijk is voor het beheer van de bankrekening en het verrichten van betalingen.

Wie ben jij?

Als Voorzitter, heb je een centrale rol als gesprekspartner voor de directeur van OCO, die operationeel leiding geeft aan OCO. Je beschikt in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

 • ervaring in toezichthouden, dan wel bestuurlijke ervaring;
 • kennis en ervaring in het onderwijs, een afgeronde opleiding in het onderwijsrecht is een pré;
 • een bijbehorend netwerk;
 • kennis van stadsdelen Nieuw-West, Noord en/of Zuidoost is een pré.

Als bestuurslid met het financiële profiel, verantwoordelijk voor het toezicht op de financiën. Dit omvat het beoordelen en goedkeuren van door de directeur opgestelde budgetten en financiële plannen, het uitvoeren van interne controle op de begroting en jaarrekening, en het voorbereiden van gedetailleerde financiële verslagen en analyses voor het bestuur. Je beschikt in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

 • voldoende financieel-economische kennis om begrotingen en jaarrekeningen te kunnen beoordelen;
 • affiniteit met ICT is een pré; 
 • kennis van stadsdelen Nieuw-West, Noord en/of Zuidoost is een pré.

Daarnaast herken je, je voor beide rollen in de volgende persoonskenmerken:

 • gewetensvol, integer en transparant;
 • evenwichtig in betrokkenheid en afstand;
 • verbindend, luisterend oor en sparringpartner;
 • humor, (zelf)kritisch, gericht op ontwikkeling;
 • aanmoedigend, teamspeler.

Onafhankelijk
Gezien de vereiste onafhankelijkheid kunnen kandidaten niet in dienst zijn of opdrachten verrichten voor Amsterdamse onderwijsinstellingen (po/vo/mbo).

Organisatie

Een geïnformeerde ouder is een betrokken ouder.
OCO biedt leerlingen en hun ouders de informatie die ze nodig hebben om een verantwoorde schoolkeuze te maken en geeft antwoord op vragen over rechten en plichten school. Bij problemen op school staat OCO ouders bij met advies om ouders in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen en samen met school de problemen op te lossen. Indien nodig kan OCO doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Bij klachten over school zet OCO in op de-escalatie, als dat niet lukt kan OCO ouders helpen richting klachtencommissie of juridisch advies.


Sinds 2006
OCO staat voor Onderwijs Consumenten Organisatie. OCO is van start gegaan op 6 december 2006 en is voortgekomen uit de acties van Karina Schaapman. Rechtvaardigheidsgevoel en empathie vormden de rode draad in de acties van Karina Schaapman en zijn dat nog steeds voor OCO. Ouders informeren regelmatig naar de onafhankelijkheid voordat ze OCO in vertrouwen nemen. Ook bestuurders en politici begrijpen dat OCO alleen maar kan functioneren in een complex krachtenveld als de organisatie zich neutraal opstelt qua gezindte of politieke kleur. OCO werkt samen met de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen waar het kan, en is kritisch waar het moet om de belangen van Amsterdamse ouders te bewaken. Dankzij een gemeentesubsidie kunnen alle Amsterdamse ouders kosteloos gebruik maken van de informatie en diensten van OCO. Het werkterrein van OCO omvat vve, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam. Hieronder valt ook aandacht voor passend en inclusief onderwijs. Verder besteedt OCO aandacht aan overstapmomenten zoals van kinderopvang naar basisschool, po-vo, vmbo-mbo, mbo-ho en vo-ho en (in bescheiden mate) de start in het ho van eerstegeneratiestudenten.

Lokale organisatie met groot bereik en uniek in Nederland
De vragen die OCO binnen krijgt zijn vrij gelijkmatig verspreid over de stadsdelen. Ook valt op dat OCO relatief veel vragen binnen krijgt van ouders met kinderen op basisscholen met een zware schoolweging. Dat relatieve succes qua bereik is enerzijds te danken aan het feit dat OCO een lokale organisatie is die de weg kent in Amsterdam, anderzijds is het te danken aan de sterke website.
Dit laat onverlet dat OCO een mooie, zinnige en doeltreffende organisatie is, die bovendien uniek is in Nederland. Amsterdam is de enige gemeente die een dergelijke organisatie financiert. 

Procedure

Bij de werving en selectie laat OCO zich bijstaan door het bureau ADJ. Een referentiecheck, diplomacheck en VOG maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van ADJ.
Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 24 maart tegemoet. De gesprekken bij ADJ vinden plaats in week 12 en 13. De gesprekken bij OCO vinden plaats in april. 

Contactpersonen
Ilse Lingg | e-mail: ilse@adj.nl | telefoon: 06 43 12 13 14
Emilia Walhout | emilia@adj.nl | telefoon 06 27 90 69 44