ratio pixel
Spring Kinderopvang

Twee bestuurders collegiale Raad van Bestuur - Spring Kinderopvang (vervuld)

Korte beschrijving

Voor Spring kinderopvang zijn wij op zoek naar twee inspirerende bestuurders die samen een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur vormen. Je levert een belangrijke bijdrage in de doorontwikkeling van Spring en bent gedreven om impact te creëren. Je hebt een heldere visie op maatschappelijke kinderopvang en bent thuis op bestuurlijk niveau. Je schakelt tussen strategische vraagstukken, dagelijks bestuur en lange termijnbeleid. Heb jij ervaring op een eindverantwoordelijke sleutelpositie en wil je werken in een ambitieuze en betekenisvolle omgeving in een collegiaal bestuur? Dan gaan we graag met je in gesprek.

 

Twee bestuurders collegiale Raad van Bestuur
(Boxmeer)

 

Functieomschrijving

Wat ga je doen als collegiaal bestuur?
Samen met je collega-bestuurder vorm je het collegiale bestuur (Raad van Bestuur) van Spring kinderopvang (Spring). Samen met het MT van Spring is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de strategische doelen van de organisatie. Spring streeft ernaar een werkomgeving te creëren waarin medewerkers hun volledige potentieel kunnen benutten. De Raad van Bestuur volgt de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de kinderopvangsector en signaleert en interpreteert tijdig de relevante wet- en regelgeving. Gezamenlijk houd je de missie, strategie en visie van Spring actueel.

Het is aan de Raad van Bestuur om Spring te profileren, de samenwerking  met het onderwijs verder vorm te geven en de organisatie in te richten voor de toekomst. Op basis van de strategische koers die in 2023 in gang is gezet, bepaal je hoe je de verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie gaat vormgeven. Naast de verantwoordelijkheid voor de interne zaken, behartig je de belangen van de organisatie in de regio. Door voortdurend constructieve feedback aan elkaar te geven, blijf je als bestuurder zoeken naar synergie en stimuleer je een cultuur van voortdurende groei.

Naar buiten toe fungeren beide bestuurders als de gezichten van Spring. De Raad van Bestuur onderhoudt nauwe contacten met (financiële) partners zoals gemeenten, inspecties en andere relevante partijen. Om je kennis te vergroten en bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderopvangsector, werk je als Raad van Bestuur samen met onder meer onderwijsinstellingen, beroepsverenigingen en brancheorganisaties.

De relatie met de Raad van Toezicht is van grote waarde. Tijdens strategische koersbepaling en op andere relevante momenten weet je de expertise en ervaring van de Raad van Toezicht te benutten als sparringpartner en "critical friend". Door deze samenwerking, gebaseerd op vertrouwen en professionaliteit, draag je als Raad van Bestuur bij aan de voortdurende verbetering en vernieuwing van Spring. 

Voor medewerkers en ouders ben je als Raad van Bestuur makkelijk aanspreekbaar en draag je te allen tijde de missie, visie en kernwaarden van de organisatie uit. De medezeggenschap en de oudercommissie zijn belangrijke adviesorganen die je op natuurlijke wijze betrekt bij de koers van Spring. In contact met hen en met de ouders en medewerkers,  signaleer je ontwikkelingen en vertaal je deze naar mogelijkheden voor de dienstverlening en producten van Spring Kinderopvang.

Jouw profiel

Wie ben je en wat breng je mee als bestuurder?
Als bestuurder ben je het gezicht van Spring. Je hebt een frisse blik en je bent creatief en ondernemend in het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Je ziet waar de kansen liggen voor de organisatie en je beweegt je lenig in diverse netwerken. Je toont lef waar het gaat om het bewandelen van nieuwe paden en je bent goed zichtbaar in de regio. Daarnaast ben je betrokken bij de mens in de organisatie en je weet een goede balans te vinden tussen het geven van ruimte aan de autonome professional en het sturen op kaders en processen. Je bent in staat om een reeds ingeslagen koers verder uit te zetten en op basis van actuele interne en externe ontwikkelingen bij te sturen.

Beide bestuurders hebben een gelijkwaardige rol en takenpakket en de Raad van Toezicht heeft er derhalve voor gekozen om geen eindverantwoordelijk voorzitter te benoemen. Voor de bestuursvergaderingen zal één van de twee bestuurders de rol van voorzitter op zich nemen.  

Het accent van het profiel ligt voor de ene bestuurder op de algemene bedrijfsvoering en voor de andere bestuurder op de pedagogische inhoud. Je herkent jezelf in de genoemde competenties en in één van de aanvullende profielen. Daarnaast voel je je comfortabel bij het waarnemen van de portefeuille van je collega-bestuurder.

Als lid Raad van Bestuur beschik je over een academisch werk- en denkniveau en over het volgende competentieprofiel:

 • een initiatiefrijke en energieke persoonlijkheid die inspirerend en verbindend is;
 • besluitvaardig en durft kritisch te zijn naar zichzelf en de omgeving; 
 • goed in het stellen van kaders en het verankeren van genomen besluiten;
 • oplossingsgericht en evenwichtig; bij conflicten treed je vaardig op;
 • ondernemend, zonder oog te verliezen voor het maatschappelijke belang;
 • politiek-bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust;
 • een teamspeler met uitstekende communicatieve vaardigheden; een goede luisteraar die inspireert, coacht, verbindt en delegeert;
 • zelforganisatie en eigenaarschap zijn leidend in de wijze waarop je bestuurt;
 • sterk in intern stakeholdermanagement en dit uit zich onder meer in een constructieve samenwerking met medezeggenschap en oudercommissie.

Als bestuurder algemene bedrijfsvoering beschik je tevens over:

 • ruime ervaring als bestuurder of leidinggevende van een complexe organisatie, bij voorkeur in de kinderopvang;
 • brede kennis en ervaring op het vlak van algemene bedrijfsvoering (Financiën, Huisvesting, ICT, HR, Arbo en Veiligheid, etc.);
 • kennis van verandermanagement en ervaring met organisatieveranderingen en kwaliteitszorg;
 • ervaring met het voeren van een gezond organisatie- en personeelsbeleid; 
 • een visie op duurzaamheid in relatie tot kinderopvang;

Als bestuurder pedagogische inhoud beschik je tevens over:

 • ruime ervaring als bestuurder of leidinggevende van een complexe organisatie in het maatschappelijk domein, bij voorkeur in de kinderopvang of onderwijs;
 • aantoonbare ervaring in het signaleren van ontwikkelingen in het maatschappelijke veld en het doorvertalen hiervan naar (strategisch) beleid en concrete resultaten;
 • kennis van maatschappelijke trends, juridische, wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen op gebied van de kinderopvang;
 • een proactieve en ondernemende houding in het signaleren van (markt)ontwikkelingen en je bent in staat deze te vertalen naar toekomstscenario’s en (strategisch)beleid;
 • een relevant netwerk in de regio (of bent in staat dit snel op te bouwen);
 • ervaring met IKC-vorming en samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang en met andere relevante stakeholders.

Organisatie

De organisatie Spring
Spring is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie die al bijna 50 jaar in de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg hoogwaardige kinderopvang verzorgt. Er wordt gewerkt vanuit circa 140 verschillende locaties en ruim 1000 medewerkers zorgen dagelijks voor een fijne, vertrouwde omgeving voor zowel kinderen en hun ouders. Een omgeving die uitnodigt om te ontdekken en te ontwikkelen. Zowel op onze dagopvang, bij het peuteraanbod en binnen de buitenschoolse opvang. De collega’s van het Servicebureau in Boxmeer ondersteunen hierbij. Met afdelingen als de Klantenservice, Kwaliteit & pedagogiek en Facilitair wordt gezamenlijk gewerkt aan het waarmaken van de missie.  

De organisatie richt zich op het bieden van hoogwaardige kinderopvang en educatieve ervaringen, met de nadruk op samenwerking, inclusiviteit en duurzaamheid. Spring streeft ernaar om een pedagogisch rijke leer- en ontwikkelomgeving te bieden aan kinderen van 0-13 jaar, voor zoveel mogelijk kinderen: van werkende en niet-werkende ouders, met en zonder indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en al of niet met een extra begeleidingsvraag. Spring werkt nauw samen met ouders, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners en de lokale gemeenschap.

Spring wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model en door een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur. Spring is een stichting met een focus op het maatschappelijk belang, waarbij behaalde opbrengsten niet onder aandeelhouders verdeeld worden, maar direct geïnvesteerd worden ter verbetering van de kinderopvangkwaliteit.

Spring hecht grote waarde aan actieve participatie van belanghebbenden bij het vormgeven van de organisatiekoers, het beleid en de te maken keuzes. In het kader van inspraak en betrokkenheid heeft Spring kinderopvang een Ondernemingsraad  en een Overkoepelende Ouder Commissie (OOC). De Raad van Bestuur voert geregeld overleg met beide organen. 
 

Arbeidsvoorwaarden

De functie is fulltime en resultaatafspraken zullen leidend zijn bij het invullen van deze eindverantwoordelijke rol. De bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar. De functie wordt ingeschaald op basis van de advisering Beroepsvereniging directeuren Kinderopvang functiegroep I, waarbij een schaal van €113.646 tot maximaal €145.471 geldt. De secundaire arbeidsvoorwaarden van Spring sluiten aan bij wat gebruikelijk is binnen de sector

Procedure

Bij de werving en selectie laat Spring zich bijstaan door ADJ - Talentmanagement voor maatschappelijke organisaties (voorheen Aardoom & de Jong). De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. De curricula vitae van de meest geschikte kandidaten worden aan Spring gepresenteerd. Op basis van de interviews met de consultant en een ontwikkelscan -Talenten en Motivatie Analyse (TMA)-, besluit de selectiecommissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor de selectiegesprekken. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Voor deze procedure wordt ook gebruik gemaakt van social media. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van ADJ: 

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 18 oktober 2023 tegemoet. 

Voor de procedure zijn de volgende data vastgelegd:

 • Sluiting reactietermijn vacature – woensdag 18 oktober 2023 
 • Interviews met kandidaten door ADJ – week 43 
 • Presentatie longlist bij Spring en bepalen shortlist – week 44 
 • Ontwikkelscan + gesprek met assessor door shortlistkandidaten - week 44/45
 • Eerste ronde selectiegesprekken bij Spring – maandag 20 november 2023
 • Tweede ronde selectiegesprekken bij Spring (carrousel) – maandag 4 december 2023
 • Onderlinge kennismaking twee geselecteerde bestuurders + remuneratiecie – week 49/50
 • Arbeidsvoorwaarden en benoeming door RvT – vóór 25 december 2023

Contactpersoon 
Voor een nadere toelichting op het functieprofiel en meer informatie over het proces, kun je contact opnemen met:
Patricia Wijnen | consultant | e-mail: patricia@adj.nl | telefoon: 06-41781139