ratio pixel

Domeinmanager bekostiging (met Groeiversneller) - ZKN (vervuld)

Korte beschrijving

Voor Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is Aardoom & de Jong op zoek naar een zelfstandige, strategische en hands-on Domeinmanager Bekostiging. 

Wil jij impact maken in de zorg en jouw kennis en expertise op het gebied van bekostiging & contractering van medisch specialistische zorg inbrengen in een verantwoordelijke rol? Wil jij bijdragen aan innovatie en transformatie in de zorg, bij een club die waarde toevoegt aan het zorglandschap? Ben jij goed in stakeholdermanagement en wil jij zelfstandig aan tafel zitten bij o.a. NZa, VWS en ZN? Wil jij ruimte om zelfstandig te werken, kansen te zien en te benutten? En wil je de mogelijkheid om een sprong te maken in jouw loopbaan door middel van het ontwikkelprogramma Groeiversneller – Impact & Effectiviteit van Aardoom & de Jong? Dan is dit de uitdaging voor jou!
 

Domeinmanager Bekostiging 
(32-36 uur Zoetermeer)

Functieomschrijving

Binnen de organisatie van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) zal begin 2023 de positie van Domeinmanager Bekostiging vrijkomen. 

De Domeinmanager Bekostiging is de expert op het gebied van financiering en contractering van de medisch specialistische zorg en benut en vergroot deze kennis in de rol van extern vertegenwoordiger in diverse landelijke overleggen, waar het beleid voor de Medisch Specialistische Zorg (MSZ) tot stand komt vanuit de beweging naar passende zorg. Daarnaast is de Domeinmanager voor het bestuur en de leden de vraagbaak en zorgt voor permanente kennisoverdracht aan de leden.  

Het is een dynamische en zelfstandige functie met veel ruimte voor persoonlijke invulling.  Bovendien een functie met veelvuldige externe contacten, waarbij de gezochte domeinmanager zelf prioriteiten stelt. Een functie waarin je voor de leden het verschil kan maken samen met de beleidsadviseur, aan wie jij leiding geeft. Samen beheren jullie het domein bekostiging en verdelen jullie de taken. 

Naast de grote mate van zelfstandigheid is interne samenwerking geboden. Regelmatige afstemming met de bestuursleden, de directeur en collega’s heeft het karakter van ‘halen en brengen’ en vormt het fundament onder de optimalisatie van de dienstverlening van ZKN aan haar leden. 

De functie is in te delen volgens de volgende terreinen:

  • Vertegenwoordiging - De Domeinmanager Bekostiging vertegenwoordigt ZKN in tal van landelijke overleggen waar contractering en financiering van medisch specialistische zorg onderwerp van overleg en afstemming zijn. Het behartigen van de belangen van de leden van ZKN bij het de totstandkoming van landelijk beleid op deze thema’s is een essentieel onderdeel van deze functie. Hierbij is het  recent gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA) een belangrijke leidraad voor het beleid ten aanzien van de beweging naar passende zorg, uitkomsttransparantie, het benutten van beschikbare capaciteit en concentratie en spreiding. Als Domeinmanager Bekostiging ben jij het eerste aanspreekpunt en coördinator van het IZA en vertegenwoordig jij ZKN aan de IZA-overlegtafels binnen jouw aandachtsgebied. 
  • Netwerk - Het onderhouden en vergroten van het netwerk met relevante stakeholders. Genoemd worden onder andere: zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, NZa en de andere koepels binnen maar ook buiten de MSZ. 
  • Wet- en regelgeving - De ontwikkelingen op het vlak van wet- en regelgeving hebben impact op de (bedrijfsvoering van) de leden en worden daarom door de Domeinmanager Bekostiging op de voet gevolgd. Hij/zij informeert zich ter zake bij belanghebbenden en het ministerie en geeft zo input aan bestuur en directie voor beleidsontwikkeling van ZKN en de praktische vertaalslag hiervan voor leden.
  • Kennisoverdracht - Draagt zorg voor het informeren van bestuur, directie, bureaumedewerkers en leden. Wisselt informatie uit met de Domeinmanager Kwaliteit & Veiligheid, de Manager Verenigingszaken en het communicatieteam ten behoeve van verdere optimalisatie van de dienstverlening en belangenbehartiging. Levert inhoudelijke bijdrage voor de wekelijkse nieuwsbrief en de website.
  • Commissie ZKN Financiering & Contractering - Initieert en organiseert viermaal per jaar de vergadering van deze commissie bestaande uit financieel directeuren en verkoopmanagers van de leden. Zorgt voor de samenstelling van de agenda en de totstandkoming van de verslagen. Doelstelling is het adviseren over en het leveren van input ten behoeve van bespreekpunten aan de landelijke overlegtafels en de te voeren gesprekken met externe stakeholders. 

Samenvattend: Het is een veelzijdige en zelfstandige functie met veel ruimte voor persoonlijke invulling.  Bovendien een spilfunctie met veelvuldige externe contacten, waarbij de gezochte Domeinmanager zelf prioriteiten stelt. Ondanks de grote mate van zelfstandigheid is interne samenwerking geboden. Regelmatige afstemming met de bestuursleden, de directeur en collega’s heeft het karakter van ‘halen en brengen’ en vormt het fundament onder de optimalisatie van de dienstverlening van ZKN aan haar leden en de belangenbehartiging van haar leden.
 

Plaats in de organisatie
De Domeinmanager Bekostiging legt primair verantwoording af aan de directeur van ZKN en onderhoudt rechtstreeks contact met bestuursleden voor zover zij belast zijn met de portefeuille bekostiging.
 

De Groeiversneller l - Impact & Effectiviteit
Naast jouw baan als domeinmanager neem je, indien dit passend is in jouw ontwikkeling, deel aan Groeiversneller – Impact & Effectiviteit. Dit eenjarige ontwikkelprogramma ondersteunt je om jezelf versneld te ontwikkelen bij ZKN. 
Je werkt aan zowel je persoonlijke als professionele ontwikkeling. Niet alleen je zelfkennis en zelfinzicht nemen toe, je verbetert ook jouw interactie en communicatie met anderen. Daarnaast ga je je verdiepen in een reeks stevige inhoudelijke thema’s die het verschil maken in de zorg/publieke sector. Zo word je effectiever in je werk en wordt impact maken eenvoudiger. 

Kijk voor meer informatie over Groeiversneller - Impact & Effectiviteit op: 
https://www.aardoomendejong.nl/ontwikkelen/academie/groeiversneller

Functie eisen

We zoeken een zelfstandig iemand met een hands-on mentaliteit en zelf startend vermogen, maar die tegelijkertijd ook interne en externe samenwerking actief opzoekt en kansen creëert en benut. Je werkt vanuit gedegen dossierkennis, dringt snel tot de essentie door, overziet de verbanden en maakt inzichtelijk wat er speelt. Jouw communicatiestijl is overtuigend, empathisch en tactvol. Je bent een waardig representant van ZKN op verschillende overlegniveaus: koersvast, consistent, verbindend en stevig. Je legt gemakkelijk nieuwe contacten, smeedt allianties die bijdragen aan de dienstverlening voor leden en onderhoudt het netwerk actief. Je zit net zo makkelijk aan de bestuurstafel in een politiek-bestuurlijke context als dat je ontspannen en overtuigend met leden omgaat. Je straalt eigenaarschap uit, werkt inspirerend en bent proactief. Als manager ben je coachend en veelal in de rol van ‘meewerkend voorman’.

Als Domeinmanager Bekostiging beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

  • Een afgeronde relevante WO-opleiding en/of je hebt bij voorkeur een achtergrond als Manager Bekostiging / Financiering & Contractering.
  • Je bent werkzaam (geweest) in een beleidsadvies- of managementfunctie in het speelveld van de gezondheidszorg. Dit kan bij een ziekenhuis of kliniek zijn, bij een zorgverzekeraar, toezichthouder of bij een brancheorganisatie in de zorg. Daarnaast kan je werkzaam zijn geweest binnen een ministerie. 
  • Kennis van financiering van de zorg en de DOT-systematiek is een pré.
  • Affiniteit met zorgondernemerschap;
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

Bedrijfsprofiel

ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) is de branchevereniging van klinieken in Nederland. ZKN bestaat sinds 1990 en heeft in 2022 136 leden die zorg leveren op meer dan 400 vestigingen door heel Nederland. Klinieken leveren zo’n 16% van de medisch specialistische zorg in Nederland. Dat zijn zo’n 1 miljoen patiënten per jaar die naar klinieken gaan voor planbare zorg. De patiënten waarderen de zorg in klinieken gemiddeld met een 9,0.

Alle klinieken die zijn aangesloten bij ZKN hebben het ZKN-keurmerk behaald. Dit keurmerk staat borg voor medische zorg van hoge kwaliteit, persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid, uitstekende service en nazorg. Recent onderzoek laat zien dat klinieken met het ZKN-keurmerk als groep significant beter scoren t.o.v. klinieken zonder ZKN-keurmerk.

De cultuur van de ZKN bureauorganisatie is te typeren als resultaatgericht, slagvaardig en collegiaal. De onderlinge communicatielijnen zijn kort. De betrokkenheid naar de leden is groot. De schaalgrootte brengt met zich mee dat van de medewerkers een grote mate van flexibiliteit en zelfstandigheid wordt verwacht.

Het ZKN bureau en bestuur vertegenwoordigt de collectieve belangen van klinieken in de media, de politiek, bij verzekeraars en bij andere koepels in de zorg en stakeholders. Daarnaast biedt ZKN diverse producten, diensten en services om klinieken te ondersteunen, te faciliteren en te stimuleren tot groei en innovatie. Dit doen we zodat klinieken zich kunnen focussen op de patiëntzorg. Voor nadere cijfers en details wordt verwezen naar www.zkn.nl. 

ZKN is gevestigd in Zoetermeer en de Groeiversneller opleiding vindt plaats in Utrecht. 
 

Arbeidsvoorwaarden

ZKN biedt een functie voor 32-36 uur per week. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris zal mede afhangen van achtergrond en ervaring (max € 7000 per maand). ZKN kent een bonusregeling en een pensioenregeling met een premievrij stelsel en biedt op jaarbasis het recht op 30 vakantiedagen (ft). 

Procedure

ZKN laat zich voor het vervullen van deze vacature bijstaan door Bureau Aardoom & de Jong (ADJ). 

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.