ratio pixel
Hogeschool Rotterdam

Directeur / CIO Informatievoorziening en Digitale Transformatie - Hogeschool Rotterdam (Reactietermijn verstreken)

Korte beschrijving

Namens de Hogeschool Rotterdam zijn wij op zoek naar een inspirerende en verbindende directeur voor de dienst Informatievoorziening en Digitale Transformatie. Ga jij de uitdaging aan om onze dienst in te richten, en de ingezette koers en veranderingen op het gebied van digitalisering verder vorm te geven?

Als toekomstige directeur van de Dienst Informatievoorziening en Digitale Transformatie (IDT) bij Hogeschool Rotterdam, word je de drijvende kracht achter een belangrijke digitale transformatie. In deze sleutelrol verbind je niet alleen de hogeschool met de dynamische stad Rotterdam maar leid je ook studenten en medewerkers naar een toekomst waarin digitalisering een centrale plaats inneemt.

Met een gemeenschap van ongeveer 40.000 studenten en meer dan 4.000 medewerkers, is jouw leiderschap cruciaal voor het vormgeven en continueren van onze digitale koers. Jouw visie en inzicht in digitale ontwikkelingen zijn essentieel voor het behalen van onze ambitieuze doelen, in lijn met de strategische agenda 2023-2028.

Je zult de strategie, het beleid en de uitvoering binnen de dienst IDT harmoniseren, met het primaire onderwijs- en onderzoeksproces als leidraad. Jouw inzet voor betrouwbare IT-dienstverlening, continue verbetering en multidisciplinaire, agile samenwerking brengt de dienst naar een hoger niveau.

Deze rol biedt je de unieke kans om bij te dragen aan een toekomstbestendige hogeschool. Ben je klaar om deze uitdagende reis te leiden, met als doel de mooiste studietijd voor onze studenten en een significante bijdrage aan Hogeschool Rotterdam en de stad? Jouw reis van leiderschap en innovatie begint nu!

Functieomschrijving

De directeur/CIO Informatievoorziening en Digitale transformatie (IDT) van Hogeschool Rotterdam speelt een cruciale rol in het leiden van de digitalisering- en informatiestrategie. De taak van de directeur is om de transformatie succesvol te leiden, waarbij de strategische agenda leidend is om onze ambities te kunnen realiseren.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor de versterking van de IV-governance, versterking van de digitaliseringsopgave van Hogeschool Rotterdam;
 • Strategisch adviseur/sparringpartner voor het College van Bestuur, instituten en diensten en (interne en externe) stakeholders;
 • Visie ontwikkelen van het IT-domein en deze vertalen naar strategische besluitvorming;
 • Het volgen van in- en externe ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en digitale transformatie, en deze toetsen op wenselijkheid en toepasbaarheid;
 • Leidinggeven aan en doorontwikkeling van de dienst IDT om zo ambities te realiseren, tot stand brengen van een professionaliseringsslag en een daarbij passende cultuur op langere termijn;
 • Eindverantwoordelijk voor de aansturing van de dienst IDT met betrekking tot personele, financiële, kwaliteit en compliance aspecten.

Jouw profiel

 • Als directeur sta je in verbinding met de directeuren uit alle organisatieonderdelen. Je schakelt met gemak tussen de verschillende gremia binnen de hogeschool. Samen met de directeuren van de andere vier stafdiensten vorm je het Diensten Directeuren team;
 • Je bent een verbindend en inspirerende leider die, uitgaande van vertrouwen in professionals en leidinggevenden, gericht is op ruimte laten waar dat kan en sturing geven waar dat nodig is;
 • Toont relativeringsvermogen, reflecteert, is toegankelijk en stelt zich kwetsbaar op, weet tegenspraak te organiseren en doet wat hij/zij zegt;
 • Koersvast en beschikt over implementatiekracht. Strategisch en innovatief denker;
 • Aantoonbare ervaring met verandertrajecten in complexe en bestuurlijke organisaties;
 • Je kunt waardevolle netwerken opbouwen en onderhouden binnen en buiten de Hogeschool;
 • Je kunt anticiperen op veranderingen in de onderwijswereld en deze vertalen naar strategische beslissingen binnen Hogeschool Rotterdam;
 • Je erkent de voordelen van samenwerking en benut de mogelijkheden, waarbij je knelpunten identificeert om strategische samenwerking met directeuren en afdelingen te bevorderen;
 • Je hebt overtuigingskracht, daadkracht en durft beslissingen te nemen.

Organisatie

Over Hogeschool Rotterdam
De verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek krijgt vorm in de samenwerking met twee Centres of Expertise en vijf kenniscentra. De hogeschool werkt daarnaast samen met andere onderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven in de regio. Het onderwijs wordt ondersteund door vijf centrale diensten, waaronder Informatietechnologie en Digitale Transformatie. Vanuit de diensten dragen we eraan bij dat studenten en medewerkers optimaal kunnen werken en leren.

Onze kernwaarden staan centraal en onze waarden zijn verantwoordelijkheid, veerkracht, verbondenheid en rechtvaardigheid. Dit uit zich in ons gedrag, onderwijs, onderzoek en beleid.

Dienst Informatievoorziening en digitale transformatie (IDT)
Per 2024 is de dienst IDT gevormd vanuit een splitsing van de dienst Faciliteiten en Informatietechnologie (FIT). De dienst IDT heeft te maken met ingrijpende wijzigingen, die voortkomen uit stevige groei en veranderende positionering van informatievoorziening. De behoefte
aan digitale oplossingen binnen de hogeschool blijft stijgen, en digitalisering is één van de zes thema’s in het strategisch plan. Dit alles heeft voor IDT geresulteerd in een uitdagende ambitie met bijbehorende vernieuwingsprojecten en experimenten in onderwijs, bedrijfsvoering en het ICTdomein. Afgelopen jaar zijn dan ook veel voorgenomen acties uit een groeiplan voor de dienst ingezet. Dit groeiplan schetst interventies die nodig zijn om toekomstbestendig te zijn. Deze interventies worden in een agile programma uitgevoerd tot juni 2024. Het doel om een wendbare dienst te realiseren, die de prioriteiten van het primaire proces voorop stelt, staat hierbij centraal.

Het doel van IDT is om studenten en medewerkers van HR succesvol te laten leren, doceren,onderzoeken en werken. Dat doen we door het verder digitaliseren van processen, en het opbouwen van een toekomstbestendig IT-landschap. De behoeften van en samenwerking met het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering staan hierbij.

De volgende doelstellingen staan bij de transformatie en verdere inrichting centraal:

Verbinding tussen Strategie, Beleid en Uitvoering

 • Zorgen voor integratie van strategische doelstellingen met de dagelijkse uitvoering en het beleid.
 • Het vertalen van de strategie naar doelen voor de dienst, operationele plannen en IT-initiatieven.
 • Het ontwikkelen van een beleidskader dat aansluit bij de missie en visie van de hogeschool.

Primair proces als sturende Factor

 • Ervoor zorgen dat de vormgeving van IT-dienstverlening en prioritering sterk wordt geleid door de behoeften en vereisten van het primaire proces (onderwijs en onderzoek).
 • Het faciliteren van feedback loops tussen de eindgebruikers (docenten, studenten, onderzoekers) en IT-afdeling om te waarborgen dat diensten blijven aansluiten bij de veranderende behoeften.

Betere en voorspelbare Levering van Dienstverlening

 • Implementeren van processen en systemen die zorgen voor een consistente, betrouwbare en voorspelbare IT-dienstverlening.
 • Gebruikmaken van performance metrics en KPI's om de dienstverlening continu te monitoren en te verbeteren.

Continue evaluatie en verbetering

 • Het regelmatig beoordelen van de werkwijzen binnen de dienst om inefficiënties te identificeren en verbeteringen door te voeren.
 • Het stimuleren van een cultuur van continue verbetering, waar feedback wordt aangemoedigd.

Multidisciplinaire samenwerking en Agile werkwijze

 • Het inrichten en bevorderen van intensieve samenwerking tussen verschillende afdelingen.
 • Het toepassen van agile methodieken en principes om flexibiliteit, snelle respons op verandering en iteratieve ontwikkeling te ondersteunen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband voor onbepaalde tijd (D3 CAO HBO);
 • Een salaris van minimaal € 7.090,99 en maximaal € 9.280,75 (schaal 16) bij een volledig dienstverband;
 • 8% vakantiegeld én 8,3% eindejaarsuitkering;
 • 9 weken vakantie per jaar bij 1,0 fte en een 40-urige werkweek;
 • 45 duurzame inzetbaarheidsuren bij een 40-urige werkweek;
 • Voldoende scholingsmogelijkheden;
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling;
 • Hybride werken, er is volop gelegenheid een goede balans tussen werk en privé te vinden;
 • Een goed ingerichte thuiswerkplek.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding bij Hogeschool Rotterdam. Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Hogeschool Rotterdam zich bijstaan door ADJ. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk zondag 25 februari tegemoet.

Planning
Gesprekken bij ADJ week 8 en week 9
Eerste gesprek bij Hogeschool Rotterdam week 11
Tweede gesprek bij Hogeschool Rotterdam week 12
Assessment week 13
Arbeidsvoorwaardengesprek week 13