ratio pixel
Stichting De Toegang

Directeur-bestuurder - De Toegang

Korte beschrijving

Voor Stichting de Toegang in Emmen is ADJ op zoek naar een verbindende directeur-bestuurder met strategische denkkracht. Ben je intrinsiek gemotiveerd bij te dragen aan de transformatie in het sociaal domein? Weet je de betrokkenheid van bevlogen professionals te benutten én kaders te bewaken? Lees dan verder! 

Directeur - bestuurder
(24 – 32 uur, Emmen)
 

Wat ga je doen?

Als directeur-bestuurder ben je het boegbeeld van De Toegang. Je bent eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de positionering van de organisatie. Je onderhoudt een goede relatie met de gemeente Emmen en zorgt ervoor dat haar opdracht goed wordt uitgevoerd. Je communiceert helder over wat De Toegang doet en zet actief in op samenwerking met ketenpartners in het voorliggend veld, onderwijs en zorgaanbieders. Dit doe je door je relevante trends en ontwikkelingen in het werk te signaleren en je rol te pakken in het gebiedsnetwerk en lokale overleggroepen. Je benut de gezamenlijke denk- en innovatiekracht in- en extern en maakt de visie, strategie en resultaten van De Toegang zichtbaar in heldere plannen en rapportages.  

Samen met het managementteam werk je de komende jaren aan het verder ontwikkelen en implementeren van een lange termijn visie op rol, functie en inrichting van de organisatie in lijn met het Rijnlands gedachtegoed. Je stuurt onder andere op meer professionele zakelijkheid, integrale benadering van opgaven, borging van kennis, procesmatig werken en strategisch HR-beleid. Je stimuleert de inzet van technologische mogelijkheden om de inhoud van het werk te versterken. Je coacht en inspireert medewerkers het beste uit zichzelf te halen binnen duidelijke kaders. Met de ondernemingsraad en raad van toezicht onderhoud je een constructieve en vruchtbare relatie. Je zorgt ervoor dat de organisatiestructuur en cultuur blijven passen bij de doelstellingen.
 

Wat breng je mee?

Als directeur - bestuurder beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • je bent op de hoogte van ontwikkelingen in het sociaal domein in de brede zin van het woord (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet);
 • je hebt een visie op de rol en functie van De Toegang als onafhankelijke organisatie binnen de keten in het sociaal domein, gebaseerd op je visie op Jeugdzorg en Maatschappelijke Ondersteuning; 
 • je weet uit ervaring hoe gemeentelijke organisaties werken, op operationeel en strategisch niveau;
 • je bent bedrijfsmatig goed onderlegd en hebt ervaring met organisatieontwikkeling;
 • je hebt ervaring met het betrekken van toezicht en medezeggenschap bij het opstellen en uitvoeren van beleid;
 • je hebt een universitair werk- en denkniveau;
 • affiniteit met de regio Noord-Nederland is een pré.


Daarnaast herken je je in de volgende persoonskenmerken:

 • je bent een strategisch denker met een hands-on mentaliteit;
 • je hebt een coachende stijl van leidinggeven en weet een team naar een hoger niveau te tillen; 
 • je bent optimistisch, sensitief en integer;
 • je bent politiek-bestuurlijk sensitief, besluitvaardig en doortastend;
 • je bent een verbinder, samenwerker en netwerker.

Waar kom je te werken?

Stichting de Toegang bestaat sinds 2017 en is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie van de gemeente Emmen. Het is de taak van De Toegang om te adviseren over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het optimaal aansluiten bij de eigen kracht die iedere inwoner heeft, geldt als uitgangspunt bij de advisering.

De Toegang bestaat uit ongeveer 70 deskundige professionals die zich betrokken voelen bij de opdracht van de organisatie. Er is weinig hiërarchie en het leiderschap is gericht op het bevorderen van autonomie en vakmanschap van de professionals. De cultuur van de organisatie is optimistisch, oplossingsgericht en informeel. Er is een actieve feestcommissie en naast het werk wordt er samen gepadeld en hard gelopen. De medewerkerstevredenheid is hoog en het verloop is laag. Meer informatie over De Toegang vind je hier: https://detoegangemmen.nl/
 

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?

De Toegang biedt een contract voor een vier jaar. Het betreft een parttime dienstverband van 3 dagen (24 uur) per week; een uitbreiding tot maximaal 32 uur is bespreekbaar. De bruto bezoldiging is in lijn met WNT Klasse I uit de regeling Zorg en Jeugdhulp en bedraagt maximaal €130.000,- bij een fulltime dienstverband.

Hoe ziet de procedure eruit?

Bij de werving en selectie laat De Toegang zich bijstaan door het bureau ADJ. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. De benoeming van de directeur-bestuurder door de raad van toezicht van De Toegang, wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W van de gemeente Emmen. Voor deze procedure kun je alvast rekening houden met de volgende planning: de voorselectiegesprekken bij ADJ vinden plaats in week 19, de sollicitatiegesprekken bij De Toegang  op 15 mei (eerste ronde) en 23 mei (tweede ronde). 

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Voldoe jij niet precies aan alle criteria maar denk je wel dat dit de functie voor jou is? Schroom niet en maak je motivatie kenbaar; wij zetten ons in voor gelijke kansen voor iedereen.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor  24 april a.s. tegemoet.