ratio pixel
Geriant

Bestuurder - Geriant (reactietermijn verstreken)

Korte beschrijving

Ben jij een charismatische leider met hart voor de zorg? Voor Geriant is ADJ op zoek naar een inspirerende Bestuurder. Ben jij de verbinder die altijd kansen ziet? Voel jij je betrokken bij mensen met dementie en hun naasten? Ben jij koersvast en stap jij met Geriant samen de toekomst in? Reageer dan nu!

Bestuurder
(36 uur, Heerhugowaard)

 

Functieomschrijving

Geriant is een unieke zorgorganisatie in Noord-Holland-Noord, die op vernieuwende wijze vorm en inhoud geeft aan de hulpverlening bij dementie. Geriant is op zoek naar een nieuwe Bestuurder, een natuurlijk leider die samen met hen de toekomst in wil stappen.


Geriant is een organisatie met korte lijnen, of zoals ze zelf zeggen, ‘we zijn een platte organisatie’. De medewerkers van Geriant werken er met trots en betrokkenheid, er is een familiaire cultuur, men kent elkaar. Die betrokkenheid vind je overal terug: in de zorg voor cliënten en hun naasten, naar elkaar, maar ook bij de OR en de Cliëntenraad.


Bij Geriant werken ca. 170 medewerkers in 4 regio’s: Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland Noord, Noord-Kennemerland Zuid en West-Friesland. In Heerhugowaard staat de kliniek voor tijdelijke opname van cliënten met acute en/of complexe problematiek. Ook het stafbureau is hier gevestigd.


Als Bestuurder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie en voor de doorontwikkeling van Geriant. In 2023 is het meerjarenbeleidsplan vastgesteld door de Raad van Toezicht, hierin wordt via zes speerpunten de route voor de komende 5 jaar aangegeven:

 • goed en aantrekkelijk werkgeverschap;
 • technologische innovatie waar het kan;
 • toonaangevende kennisorganisatie;
 • samen sterk in het sociaal domein;
 • preventie en leefstijl;
 • mensvisie op dementie.

Het meerjarenbeleidsplan 2023-2028 is geschreven op hoofdlijnen, als Bestuurder werk je dit samen met de organisatie uit en zorg je ervoor dat de koers wordt vertaald naar de praktijk. De implementatie van de koers zal voor verandering zorgen binnen Geriant en ondanks de grote bereidheid hiervoor binnen de organisatie, zal dit gepaard gaan met een mate van onrust. Als leider ben je je hiervan bewust en kan je dit op inspirerende en transparante wijze in goede banen leiden.

 
Geriant is een organisatie met professionals die samen beschikken over veel kennis en deskundigheid. Door je nieuwsgierige en stimulerende houding weet je deze kennis te ontsluiten en maximaal in te zetten voor de organisatie. Jij weet zaken in vertrouwen los te laten en bewaakt de grote lijnen, zonder het oog voor detail te verliezen. Jij weet als geen ander dat je alleen samen het verschil kan maken.


Als Bestuurder ben je ook het boegbeeld van Geriant voor externe partijen. Je bent goed in het leggen van contacten en hebt een scherp oog voor partnerschap en samenwerkingen. Ook op landelijk niveau laat jij de stem van Geriant horen. Je schept plezier in het bewegen binnen een tamelijk ingewikkeld zorgsysteem met verschillende wet- en regelgeving en financieringssystemen, Zvw (wijkverpleging en ggz) en Wlz. Jouw partners in het veld zijn o.a. collega-zorginstellingen, gemeenten, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, huisartsen, verzekeraars, zorgkantoren en partners in kennisdeling. 


Binnen de organisatie ben je voorzitter van het managementteam, dat bestaat uit 4 regiomanagers, manager bedrijfsvoering, manager Geriant Kliniek, manager Geriant Kenniscentrum Dementie en de bestuurssecretaris. Ook geef je direct leiding aan de beleidsartsen, de communicatieadviseur en de Wzd-functionaris. Inhoudelijke zaken worden breed besproken in het ‘beleidsoverleg’. Dit is een overleg met het managementteam, beleidsartsen en de vakgroep-voorzitters (casemanagers, artsen en psychologen).

Jouw profiel

Als Bestuurder beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit met de (dementie)zorg;
 • gevoel voor, ervaring met context-gedreven werken en organiseren;
 • ervaring in het begeleiden van veranderprocessen;
 • werkervaring in een (eind)verantwoordelijke positie;
 • sterk in relatieopbouw en het onderhouden van relevante netwerken.


Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:

 • innovatief en inspirerend;
 • open en toegankelijk;
 • verbindend en communicatief; 
 • creatief en ondernemend;
 • moedig en koersvast; 
 • politiek-bestuurlijk sensitief.

Organisatie

Geriant is als zorgorganisatie de deskundige op het gebied van zorg voor mensen met dementie. Ze bieden onafhankelijke ondersteuning aan thuiswonende mensen met (verdenking van) dementie en hun mantelzorgers, zo intensief als nodig en zo lang als nodig. De diensten bestaan uit: diagnostiek, behandeling, begeleiding, advies en scholing. 


De behoeften van cliënt en mantelzorger zijn altijd het uitgangspunt. Samen met hen wordt bepaald wat er op welk moment nodig en passend is. Er wordt gewerkt in zorgvuldige afstemming met alle betrokkenen, waaronder huisartsen, ziekenhuizen, welzijns- en zorgorganisaties. Afhankelijk van wat er nodig is. 


Medewerkers van Geriant zijn het vaste, bekende gezicht tijdens het hele beloop van het ziektebeeld . Geriant benadert de benodigde inzet steeds op basis van de individuele behoeften, de fase van dementie en het steunsysteem waarin cliënt en mantelzorger zich bevinden. 


Geriant werkt over de grenzen van de reguliere bekostigingsstructuren, Zvw (wijkverpleging en ggz) en Wlz, heen, omwille van een holistische en integrale benadering.


Bij Geriant werken circa 170 medewerkers, waarbij verschillende disciplines in teams samenwerken. Geriant heeft een Raad van Toezicht die in goede sfeer haar taken als toezichthouder vervuld.

Arbeidsvoorwaarden

De inschaling van de Bestuurder is volgens de sectorale WNT Norm voor de Zorgaanbieders in klasse III. Daarnaast biedt Geriant een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Geriant zich bijstaan door het bureau ADJ. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.
Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag uiterlijk 12 april tegemoet.