ratio pixel
Natuur en milieufederaties

Vier Leden Raad van Toezicht - de Natuur en Milieufederaties (Vervuld)

Korte beschrijving

Voor de Natuur en Milieufederaties is Aardoom & de Jong op zoek naar vier reflectieve en rolbewuste Leden Raad van Toezicht. Beschik jij over bestuurlijke ervaring? Heb jij affiniteit met groene thema’s als klimaat en biodiversiteit? Koppel je deze ervaring en affiniteit aan een aanvullende en voor de organisatie relevante expertise? Dan maken wij graag kennis met je!

 

Vier Leden Raad van Toezicht
(Landelijk, standplaats Utrecht)
 

Functieomschrijving

De Natuur en Milieufederaties vormen een koepelorganisatie waarin 12 federaties vertegenwoordigd zijn die gezamenlijk een grote bijdrage leveren aan mooie en duurzame provincies. Recent heeft de koepelorganisatie besloten om de Raad van Toezicht te gaan herpositioneren, om meer ruimte te maken voor sturing op hoofdlijnen en hiermee het toezicht te professionaliseren. Als Lid Raad van Toezicht begrijp je het belang van - en monitor je de brede netwerksamenwerking en ben je de sparringpartner voor de Bestuurder van de koepel.

Functie eisen

Als Lid Raad van Toezicht kun je jezelf herkennen in het volgende, algemene profiel:

 • Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en brede ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties en lokale overheden;
 • Een academisch werk- en denkniveau,
 • Een brede maatschappelijke belangstelling en een functioneel netwerk;
 • Duidelijke visie op toezicht, je bent rolbewust en in staat om te reflecteren op je handelen als toezichthouder;
 • Affiniteit met - en kennis van de thema’s Natuur en Klimaat en in staat om hiermee ook een ambassadeursrol te vervullen
 • Het vermogen om kritisch en op hoofdlijnen het beleid van de organisatie en het functioneren van de Bestuurder te beoordelen;
 • De adviesvaardigheden en de instelling om de Bestuurder met raad terzijde te staan;
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Gemotiveerd en beschikbaar.


Verder herken je jezelf in één van de onderstaande, aanvullende profielen:

 • Wij zoeken één lid met inhoudelijk brede kennis en ervaring op het vlak van financiën, (bij voorkeur met afgeronde opleiding RA/RC); 
 • Wij zoeken één lid met een bestuurlijk profiel, opgedaan binnen publieke of semi-publieke organisaties;
 • Wij zoeken één lid met een Marketing en Communicatieachtergrond en bij voorkeur iemand die ervaring heeft binnen fondsenwerving;
 • Wij zoeken één lid met innovatie als aandachtsgebied, met een radar voor ontwikkeling en toekomstige trends op het gebied van natuur & milieu.
   

Organisatie

De Natuur en Milieufederaties vormen een koepelorganisatie van 12 federaties met daaronder ruim 1.000 aangesloten groepen. Deze vrijwilligersorganisaties van betrokken burgers zijn actief op het terrein van natuur en milieu. De koepelorganisatie ondersteunt en werkt samen met alle aangesloten organisaties om natuur- en milieudoelen te realiseren. Op landelijk niveau werken de Natuur en Milieufederaties samen met andere ‘groene’ organisaties -zoals Natuur & Milieu, Greenpeace, Natuurmonumenten en Milieudefensie- om natuur en milieuvraagstukken onder de aandacht van de politiek te brengen.

De Natuur en Milieufederaties streeft naar een zo deskundig mogelijke bezetting van deze functies, waarin de verscheidenheid en diversiteit in onze samenleving ook zo evenredig mogelijk gerepresenteerd wordt.

Wat bieden wij?

Als Lid Raad van Toezicht van De Natuur en Milieufederaties kies je voor een actuele, belangrijke en uitdagende nevenfunctie. In deze onbezoldigde functie krijg je bovendien veel zicht op (de politiek en organisatie rond) de natuur en milieusector in alle regio’s van Nederland. Ook doe je veel specifieke ervaring en nieuwe contacten op.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de Natuur en Milieufederaties zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 15 september a.s. tegemoet. De gesprekken bij Aardoom & de Jong vinden plaats in week 38 en 39. De gesprekken bij de Natuur en Milieufederaties vinden plaats in de eerste helft van oktober.

Contactpersonen
Philippe de Jong | tel.: 06-47242447 | e-mail: dejong@aardoomendejong.nl
Ilse Lingg | tel.: 06-43121314 | e-mail: ilse@aardoomendejong.nl