Verder komen door energie te laten stromen

Om complexe vraagstukken aan te pakken, is samenwerken een must. Samenwerken gaat echter niet vanzelf. Onuitgesproken of tegengestelde belangen, een gebrek aan commitment van partijen en een disbalans in halen en brengen, zorgen er vaak voor dat samenwerkingen verzanden of niet eens van de grond komen. Terwijl de wil om van de samenwerking een succes te maken er vaak wel is en de noodzaak ook zeker gevoeld wordt. De juiste procesbegeleiding vergroot de kans op succes enorm. Daar komt ADJ om de hoek kijken.

Kijk, ADJ adviseert en begeleidt organisaties bij strategische samenwerkingen. Daarin werken we intensief samen met onze opdrachtgevers. Die kunnen erop vertrouwen dat we voortdurend persoonlijke aandacht voor hen hebben en altijd die waardevolle stap extra zetten. We verdiepen ons grondig in de betrokken organisaties, het werkveld en relevante externe ontwikkelingen. We gaan op zoek naar de vraag achter de vraag. Alles om met een doordacht plan van aanpak en heldere verwachtingen van start te kunnen gaan.

Kenmerkend voor onze aanpak is dat we specifieke aandacht hebben voor de relaties binnen de samenwerking en onderstromen bespreekbaar maken. We zorgen dat de juiste mensen aan tafel zitten zodat de energie gaat stromen. In enkele bijeenkomsten brengen we de wederzijdse belangen in kaart, stellen we de gedeelde ambities vast en maken we samenwerkingsafspraken om de strategische samenwerking te laten slagen.

Onze organisatieadviseurs hebben verstand van zaken, werken met wetenschappelijke modellen, verzorgen strak procesmanagement, creëren momentum en zorgen voor draagvlak bij belangrijke stakeholders. We verzorgen heldere communicatie gedurende het traject en stemmen de verwachtingen steeds af, zodat we op tijd kunnen bijsturen als dat nodig is. Naast onze eigen adviseurs kunnen we ook expertise en menskracht inzetten vanuit ons netwerk van bestuurders en andere ervaren professionals. Zo kunnen we nog betere resultaten boeken.

Meer weten?

Meer weten over hoe ADJ je kan ondersteunen op weg naar een succesvolle samenwerking? Neem vandaag nog contact op met Anna van der Giessen of download eerst onze PDF over strategische samenwerking. Zie meer, kom verder.